Filter vraagt: Let’s Gro 2018

Met de rubriek ‘Filter vraagt’ zetten we een aantal festivals in de schijnwerpers. Deze week is het weer tijd voor Let’s Gro, het jaarlijks terugkerend festival over de toekomst van de stad Groningen en de omliggende regio. Ook dit jaar zijn er weer vele presentaties, debatten en andere activiteiten met betrekking tot onder andere duurzaamheid, innovatie, ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid en onderwijs. Wij vroegen Peter Wind, projectcoördinator van Let’s Gro, om wat meer over het festival te vertellen.

English

1. Wie ben je en wat doe je bij Let’s Gro?

Ik ben Peter Wind, projectcoördinator van Let’s Gro.

2. Wat is Let’s Gro volgens jou?

Let’s Gro is een open podium festival over de toekomst van Groningen. Vier dagen lang organiseren tientallen verschillende partijen meer dan 100 verschillende events. Van workshops tot aan lezingen, en van VR-experiences tot aan wandelingen. De organisatoren zijn bedrijven, inwoners van Groningen en andersoortige organisaties die een idee, visie of vraag hebben over de toekomst van onze stad en regio. Voorbeelden van organisatoren zijn ABN-AMRO, gemeente Ten Boer, Doe Museum Veendam, nachtburgemeester Merlijn Poolman, RoyalHaskoning DHV en City Central.

3. Als geld en praktische bezwaren geen rol spelen, wat zou dan jullie ambitie zijn voor het festival?

Dat iedereen met positieve energie van binnen of buiten Groningen meedoet en meedenkt over hoe onze geweldige stad nog mooier, gezonder en gelukkiger kan worden!

4. Waar hebben jullie dit jaar het hardst je best voor gedaan?

Om een zo breed mogelijk programma neer te zetten: breed qua onderwerpen, maar ook breed qua publiek. De onderwerpen op Let’s Gro zijn heel breed, maar gaan allemaal over de toekomst van onze stad: van het aanpakken van het stadspark en het vergroenen van onze stad, tot aan hoe we iedereen aan goed en passend werk helpen. En er worden events georganiseerd voor internationals, de jeugd, de gebruikers van de binnenstad en het maakt niet uit of je veel of weinig te besteden hebt.

5. Kun je onze lezers een persoonlijke tip geven? Wat mogen onze lezers niet missen als ze jullie festival bezoeken?

De zaterdagavond gaat echt heel tof worden. De nieuwe nachtburgemeester Merlijn Poolman gaat een breed scala aan muziekaanbod uit onze stad laten zien: lokaal talent gaat het dak van de tent op de Grote Markt afblazen!

6. En dan last maar zeker niet least: hoeveel kost een biertje? 

Twee euro. Of als je het slim aanpakt zoek je een event uit met een aansluitende gratis borrel!

Voor het volledige programma en meer informatie ga je naar de website of de Facebookpagina.

Let’s Gro 2018
 woensdag 31 oktober t/m zaterdag 3 november
 gratis
 Groningen
Facebook

In the column ‘Filter vraagt’ (Filter asks), we highlight a number of festivals. This week the spotlight is on Let’s Gro, the annual festival about the future of the city and the surrounding region. Once again there will be many presentations, debates, and other activities on topics such as sustainability, innovation, spatial planning, health, and education. We asked Peter Wind, project coordinator of Let’s Go, to tell us a bit more about the festival.

1. Who are you and what do you do at Let’s Gro?

I am Peter Wind, project coordinator of Let’s Gro.

2. What is Let’s Gro according to you?

Let’s Gro is an open stage festival about the future of Groningen. For four days, many different parties organize more than a hundred different events. From workshops to lectures, and from VR experiences to city walks. The events are organized by business companies, inhabitants, and different organizations who have an idea, a vision, or a question concerning the future of the city and the region. Examples of the organizing parties are ABN-AMRO, municipality Ten Boer, Doe Museum Veendam, night mayor Merlijn Poolman, RoyalHaskoning DHV, and City Central.

3. If money and practical obstacles did not exist, what would then be the ambition for the festival?

That everyone from inside or outside of the city engages with positive energy and thinks along about how our great city can be even more beautiful, healthier, and happier!

4. What did you put most effort in to realize this year?

To offer a program as broad as possible: broad in subjects, but also broad in audience. The subjects at Let’s Gro are very diverse, but all concern the future of our city: dealing with the Stadspark, how to make the city greener, how we can help everybody to find a suiting job. Events are organized by internationals, youth, and users of the inner city. It doesn’t matter whether you have a little or a lot to spend.

5. Can you give our readers a personal tip? What should our readers not miss when they come to the festival?

The Saturday night will be really cool. The new night mayor Merlijn Poolman will show us a broad scala of the music from our city. Local talent will blow the roof of the tent at the Grote Markt!

6. And last but definitely not least, how much does a beer cost? 

Two euros. Or, if you’re smart, you find an event with drinks at the end!

For the complete program or more information, visit the website or the Facebookpage.