National Ballet Marseille

Le Corps du Ballet National de Marseille | Stadsschouwburg Groningen

Dans- en kunstcurator Agnes Winter Danscurator Agnes zegt:

“Emio Greco en Pieter C. Scholten staan bekend om hun intense, lichamelijke choreografieën. Ik kijk ernaar uit om overweldigd te worden door hun nieuwe stuk, met 21 dansers van wereldniveau samen op het podium.”


 English

Greco en Scholten vermengen de bravoure en sierlijkheid van het klassiek ballet met organische bewegingen van de moderne dans. In deze voorstelling creëren ze een omgeving dat het midden houdt tussen een speeltuin en een strijdveld, waarin het geheel van de krachtige dans groter is dan de som der delen.

Om de avond een echt Frans karakter te geven kun je kaarten kopen om voorafgaand aan de voorstelling, om 18:00 uur, aan te sluiten bij een Frans buffet.

Ballet National de Marseille: Le Corps du Ballet National de Marseille
 vrijdag 24 maart, 20:15
 32,50 (eerste rang) • 16,25 (CJP/collegekaart) • kaartje kopen
 Stadsschouwburg Groningen
 Facebook

Dans- en kunstcurator Agnes Winter Dance curator Agnes says:

“Emio Greco and Pieter C. Scholten are known for their intense, physical choreographies. I’m looking forward to being overwhelmed by their new piece with 21 world class dancers together on stage.”


Greco and Scholten mix the bravado and grace of classic ballet with the organic movements of modern dance. In this performance they create an environment that lies somewhere between a playground and a battlefield, in which the whole of the powerful dance is greater than the sum of parts.

To give the evening a truly French character you can purchase tickets to join a French buffet preceding the performance at 18:00.