Disclaimer

Filter Groningen, hierna te noemen Filter, verleent u hierbij toegang tot www.filtergroningen.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Filter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Filter spant zich in om de inhoud van www.filtergroningen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.filtergroningen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Filter.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.filtergroningen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.filtergroningen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Filter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Filter, tenzij specifiek anders aangegeven.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Filter, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Indien u meent dat op een van de foto’s een copyright van toepassing is, neemt u dan contact op met redactie@filtergroningen.nl.

Cookies
Filter gebruikt Google Analytics, waardoor de browser een cookie bewaart. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen. Alle informatie die aan ons verstrekt wordt is vertrouwelijk.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

selecteert cultuur