Fitzcarraldo | Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Danny zegt:

“Geniet van een idiote avonturenfilm die uit idealisme, hartstocht en een grote liefde voor opera bestaat.”


English

In het kader van de Mijlpalen filmserie van het Groninger Forum staat op 12 maart Fitzcarraldo op het programma. Deze krankzinnige productie uit 1982 was zowel op het witte doek als achter de schermen een groots avontuur. Werner Herzog, bekend om zijn bezeten trekjes, haalde destijds alles uit de kast om de film te doen slagen. Jason Robards moest het na veertig procent van het schieten van de film opgeven vanwege dysenterie, en dat is slechts een van de vele catastrofes die de film plaagden. Na een aantal vruchteloze pogingen kwam Herzog toch weer bij de man terecht die al vele hoofdrollen voor hem vertolkte: de legendarische Klaus Kinski (Aguirre, der Zorn Gottes, Nosferatu: Phantom der Nacht).

De premisse klinkt al surrealistisch genoeg om deze film in de bioscoop te bekijken: de mislukte Ierse zakenman Brian Sweeney Fitzgerald droomt ervan om in de jungle van Peru een opera te bouwen. Maar daar heeft hij geld voor nodig en daarom besluit hij de rubberhandel in te stappen. Met wat geld van zijn minnares Molly (Claudia Cardinale) koopt hij een afgedankte stoomboot waarmee hij een zijrivier van de Amazone opvaart met als doel om een niet-opgeëist rubberkavel te claimen. Nadat hij alleen achterblijft met zijn kapitein, machinist en kok lijkt dit een onmogelijke missie te worden. Maar hij sluit vriendschap met een inheemse stam die hem “Fitzcarraldo” noemt. Het hoogtepunt van de film is de missie om het schip over een uiterst steile helling te trekken zodat ze in een andere zijrivier terug kunnen varen. Met de nieuwe mankracht, een ingenieus systeem van katrollen, de kracht van stoom en peilloos optimisme zetten zij alles op alles.

Herzog heeft maar liefst drie identieke schepen laten bouwen en heeft het zonder special effects in het oerwoud van de Amazone daadwerkelijk een helling op laten slepen. De cast en crew, uitgeput, lek gestoken en zelfs gewond werden door hem tot het uiterste gedreven. Kinski was op de set zo onhandelbaar dat de leider van de stam voorstelde om hem om het leven te brengen. Gelukkig heeft Herzog dat aanbod afgewezen. Ondanks de strubbelingen is de film luchtig en eerder opgewekt dan een zware beproeving zoals dat bij Aguirre of Apocalypse Now wel het geval is. Dat komt mede door Fitzcarraldo en zijn onafscheidelijke grammofoon waaruit Carruso door de jungle schalt. Geniet van een idiote avonturenfilm die uit idealisme, hartstocht en een grote liefde voor opera bestaat.

Fitzcarraldo
 maandag 12 maart, 19:30
 10 (regulier) • 8 (jongeren en studenten) • gratis (Cinevillepas)
 Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Danny says:

“Enjoy an idiotic adventure movie that consists of idealism, passion, and the love for opera.”


As a part of the Milestones series by the Groninger Forum, on 12 March, the classic Fitzcarraldo is scheduled. This insane production from 1982 was an epic adventure, both on and off the screen. Werner Herzog, known for his maniacal manners, did whatever it took to make the film succeed. Jason Robards had to give up after only 40 percent of the movie was shot due to dysentery, and that was just one of many catastrophes the project suffered. After a number of fruitless attempts, Herzog came back to the man who already played many leading parts for him: the legendary Klaus Kinski (Aguirre, der Zorn Gottes, Nosferatu: Phantom der Nacht).

The premise alone sounds surrealistic enough to want to view this movie on the big screen: the failed Irish businessman Brian Sweeney Fitzgerald has a dream to build an opera in the jungle of Peru. However, in order to do so he needs money and therefore he decides to become involved in the rubber trade. With some money of his lover Molly (Claudia Cardinale) he buys a discarded steamboat on which he sails a side river of the Amazon with the goal to claim a lucrative piece of ground. After he is left alone with only his captain, his operator, and his chef, it all looks to be a mission impossible. However, he befriends an indigenous tribe who calls him Fitzcarraldo. The highlight of the movie is their mission to drag the ship over an extremely steep hill so they can sail back on another side river. With new manpower, an ingenious system of pulleys, the power of steam, and unfathomable optimism, they give it their best shot.

Herzog had no less than three identical ships built and actually had one dragged upon a hill in the Amazon with no special effects. The cast and crew, exhausted, stung, and hurt, were driven to the limit. Kinski was unmanageable on set to the extent that the leader of the tribe proposed to have him killed. Luckily Herzog rejected the offer. Despite the challenges, the film is rather light and happy instead of a heavy ordeal which is the case with for example Aguirre or Apocalypse Now. This is in part due to Fitzcarraldo and his gramophone that constantly blares Carruso through the jungle. Enjoy an idiotic adventure movie that consists of idealism, passion, and the love for opera.