Kino Klandestino #7: Tropical Summer Special | Geheime locatie

Jorine Witte Filmcurator Jorine zegt:

“De zevende editie is de ultieme zomervakantie feel good pre-party, inclusief tropische sferen en een hartverwarmende film.”


 English

De officiële aankondiging van de zevende editie van Kino Klandestino had een sentimenteel intro. Want hoe rock ’n’ roll en underground dit filmevenement ook wil lijken; uiteindelijk zijn het toch emotionele weekmakers zoals liefde en passie die de boel draaiende houden:

“Deze week is het precies 3 jaar geleden dat de eerste editie van Kino Klandestino plaatsvond. Door die allereerste, uitverkochte editie op 17 mei 2014 bleek dat het kon: met tomeloze inzet, bergen creativiteit en fel enthousiasme kan een (te) gek idee worden uitgebouwd tot een nieuw filmevenement.

Sinds die magische eerste editie is Groningen een eigenzinnig en uniek filmevenement rijker. En met alweer de 7e editie in het vooruitzicht, willen we iedereen bedanken die maakt dat Kino Klandestino nog steeds bestaat.

Of je nu fan bent van het eerste uur of een eenmalige bezoeker, een open-minded Groningse ondernemer of een vrijwilliger achter de bar; zonder jou was deze top secret cinema er niet geweest.”

Snik.

Alle emoties ten spijt; De voorgaande Kino Klandestino’s waren slechts opwarmertjes voor de tropical summer special van zaterdag 15 juli. Wie dacht dat Kino Klandestino #6 in de Oosterkerk de max was, think again. De zevende editie is de ultieme zomervakantie feel good pre-party, inclusief tropische sferen en een hartverwarmende film. Laat je nieuwsgierigheid de vrije loop en scoor dat Kino kaartje!

Kino Klandestino #7: Tropical Summer Special
 zaterdag 15 juli, 21:30
 11 (VVK), 13 (DVK) • kaartje kopen
 Geheime locatie
Facebook

Jorine Witte Film curator Jorine says:

“The seventh edition is the ultimate summer holiday feel-good pre-party, including tropical vibes and a heartwarming movie.”


The official announcement of the seventh edition of Kino Klandestino had a sentimental intro. However rock ‘n’ roll and underground this movie event wants to appear, eventually it’s the emotional softeners like love and passion that keep the show running:

“This week it’s exactly three years since the first edition of Kino Klandestino took place. That first sold-out edition on May 17th 2014 showed that it was possible: with tireless effort, heaps of creativity, and furious enthusiasm an awesome idea can be turned into a new movie event.

Since that magical first edition, Groningen has gained a peculiar and unique movie event. With already the seventh edition ahead, we want to thank everyone who helped to make sure that Kino Klandestino still exists.

Whether you’re a fan of the first hour or an incidental visitor, an open minded local entrepreneur, or a volunteer behind the bar; without you this top secret cinema would not have been possible.”

Sniff.

All emotions aside, the previous Kino Klandestinos were mere warmups for the tropical summer edition of Saturday July 15th. To those who thought that Kino Klandestino #6 in the Oosterkerk was as good as it gets, think again. The seventh edition is the ultimate summer holiday feel-good pre-party, including tropical vibes and a heartwarming movie. Let your curiosity run wild and score that Kino ticket!