Lady Bird | Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Danny zegt:

“Lady Bird is een komisch tienerdrama dat zich afspeelt in 2002. Het toont een tijdloze blik op de relaties die er echt toe doen in het leven.”


English

Het regiedebuut van Greta Gerwig (Frances Ha, Jackie) is een zeer persoonlijke en directe film. In een universeel verhaal over de stap naar volwassenheid weet Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) het publiek anderhalf uur aan zich te binden. Maar de film biedt veel meer dan alleen een coming of age verhaal, het bestaat uit een bonte verzameling figuren waar de moeder-dochter relatie een centraal thema vormt.

In deze gelauwerde film maken we kennis met de zeventienjarige Christine, die zichzelf veel liever Lady Bird noemt. In de eerste scène zien we haar in de roestbak van het gezin samen met haar moeder Marion (Laurie Metcalf) huilend naar het einde van luisterboek The Grapes of Wrath luisteren. Maar na de vraag waar ze wil studeren en het ontluisterende antwoord dat ze het liefst naar een grote stad verhuist waar “cultuur” te vinden is, besluit ze dat het verstandiger is om uit de rijdende auto te springen en de ruzie te ontlopen.

Deze hilarische opening zegt veel over de relatie tussen moeder en dochter. De snelle omslag tussen gespreksstof en de daarbij behorende emoties zijn kenmerkend voor de film. Het aantal scènes volgt elkaar in het eerste gedeelte snel op, waarna het langzaam maar zeker meer tijd neemt voor verdieping en berusting tot aan de onvermijdelijke ontknoping. Maar daar gaan nog heel wat foute beslissingen van Lady Bird en vele rancuneuze opmerkingen van Marion aan vooraf.

Lady Bird is een komisch tienerdrama dat zich afspeelt in 2002. Het toont een tijdloze blik op de relaties die er echt toe doen in het leven. Het toont de keerzijde van het leven zoals een vrolijke maar depressieve vader, een sarcastische maar ook zorgzame moeder getekend door mishandeling in haar jeugd en de vele onzekerheden waar Lady Bird en haar vrienden in hun tienerjaren mee kampen. Het maakt de uiteindelijke keuzes van Lady Bird zowel schrijnend als vreugdevol. Ten slotte laat de film zien hoe belangrijk het is om een plek je thuis te kunnen noemen, ook al is het nog zo’n lelijk nietszeggend stadje als Sacramento.

Lady Bird
 vanaf donderdag 5 april
 10 (regulier) • 8 (jongeren en studenten) • gratis (Cinevillepas)
 Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Danny says:

“Lady Bird is a funny teenage drama which takes place in 2002. It shows a timeless view on the relations that really matter in life.”


The directional debut of Greta Gerwig (Frances Ha, Jackie) is a very personal and direct movie. In a universal story about the transition to adulthood, Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) manages to grip the audience for an hour and a half. But the movie offers more than just a coming of age story; it consists of a colorful collection of characters for whom the mother-daughter relation is a central theme.

In the lauded movie we meet the seventeen year old Christine who rather calls herself Lady Bird. In the first scene we see her in the family’s raggedy car, together with her mom, crying over the end of a listening version of The Grapes of Wrath. But after saying she would like to go to the big city in order to find some culture in response to the question of where she wants to study, she decides it’s best to jump out of the riding car to avoid a fight.

This hilarious opening says a lot about the mother daughter relationship. The quick change of subject and the accompanying emotions are characteristic for the movie. The number of scenes succeed each other quickly in the first part of the movie, but later the tempo slows down and there is more time for deepening, contemplating, and an inevitable climax. But not before a great deal of bad decisions by Lady Bird and many vindictive comments by Marion are made.

Lady Bird is a funny teenage drama which takes place in 2002. It shows a timeless view on the relations that really matter in life. It shows the downsides of life, the difficulties in relationships we don’t get too choose, and the teenage insecurities Lady Bird and her friends deal with. It makes the eventual choices of Lady Bird both poignant and joyous. Finally, the movie shows us the importance of having a place to call home, even if it’s a meaningless city like Sacramento.