Loving Vincent | Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“De film is opgebouwd uit 65.000 frames, die stuk voor stuk met de hand zijn geschilderd door ruim honderd kunstenaars in de stijl van Vincent van Gogh, die zo zijn oeuvre en stijl tot leven brengen.”


 English

Vincent van Gogh, wie kent hem niet? De Aardappeleters, De Sterrennacht, Zonnebloemen; tegenwoordig hangt op menig wc wel een kalender met zijn werk en is het Van Gogh Museum één van de best bezochte musea in Nederland. Dramatische gebeurtenissen in zijn leven – zijn psychische problemen, verhuizing naar Parijs en Arles, ruzies met broer Theo, zijn afgesneden oor – zijn onderdeel van het collectief geheugen. Het leven van Van Gogh ging niet over rozen. Hoe beroemd hij nu ook is, tijdens zijn leven verkocht hij niet meer dan één kunstwerk. Enkele maanden voor zijn dood in 1890 nam hij succesvol deel aan een expositie in Brussel. Toch stierf hij kort daarna door een (zelf toegebrachte?) kogel in de borst, berooid en vrijwel onbekend.

Er wordt algemeen aangenomen dat de kunstenaar zelfmoord pleegde, maar zijn toch wat mysterieuze dood is nooit helemaal opgehelderd. In de film Loving Vincent, die vanaf donderdag 26 oktober in het Groninger Forum draait, gaat Armand Roulin op onderzoek uit. Roulin is de zoon van Van Goghs goede vriend en postbode. Tijdens zijn reis ontmoet hij talloze karakters, die allemaal al eerder werden vereeuwigd op één of meerdere schilderijen door Van Gogh.

De film is opgebouwd uit 65.000 frames, die stuk voor stuk met de hand zijn geschilderd door ruim honderd kunstenaars in de stijl van Vincent van Gogh, die zo zijn oeuvre en stijl tot leven brengen. Ik verwacht dat Loving Vincent een bijzonder verhaal op zich is, maar tegelijkertijd ook een onderzoek naar de dood, psyche en stijl van de wereldberoemde Vincent van Gogh. Stap met de film in Vincents leven en schilderijen!

loving vincent
 vanaf donderdag 26 oktober
 9,50 regulier • 7,50 (< 24 en studenten) • 4,75 (premièredag)
 Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“The movie is comprised of 65.000 hand painted frames by over a hundred artists that bring the style and the oeuvre of Van Gogh to life.”


Vincent van Gogh, who doesn’t know him? The Potato Eaters, The Starry Night, Sunflowers; nowadays many bathrooms host a calendar with his work and the Van Gogh Museum is one of the most visited museums in The Netherlands. Dramatic events in his life – his mental problems, moving to Paris and Arles, fights with his brother Theo, a cutoff ear – are part of our collective memory. The life of Van Gogh was not a bed of roses. No matter how big his fame may be in the present, during his life he failed to sell more than one painting. A few months before his death he successfully participated in an exhibition in Brussels. Yet when he died shortly after that from a (self-inflicted?) bullet in his chest, he was still broke and hardly known.

It is widely assumed that the artist committed suicide, but his somewhat mysterious death has never been explained completely. In the movie Loving Vincent, which plays in the Groninger Forum from Thursday October 26, Armand Roulin starts an investigation. Roulin is the son of Van Gogh’s good friend and mailman. During his journey he meets all kinds of characters who have been immortalized before on one or more paintings by Van Gogh.

The movie is comprised of 65.000 hand painted frames by over a hundred artists that bring the style and the oeuvre of Van Gogh to life. I expect that Loving Vincent is a remarkable story in itself, but at the same time an inquiry into the death, the psyche, and the style of the world famous Vincent van Gogh. With this movie you can step into Vincent’s life and his paintings.