Lucky | Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Danny zegt:

“In dit regiedebuut van John Carroll Lynch zijn tal van memorabele momenten te vinden om de grote Harry Dean Stanton aan te herinneren.”


English

Pas nadat ik een aantal jaren geleden Paris, Texas zag, realiseerde ik me hoe vaak ik Harry Dean Stanton ben tegengekomen. En dat is ook niet zo vreemd gezien het feit dat hij in meer dan 200 films en series heeft gespeeld. In zijn allerlaatste film, Lucky, speelt hij een hoogbejaarde man op zoek naar verlichting. De film is hem op het lijf geschreven, de scheidingslijn tussen “Lucky” en de echte Harry is flinterdun. Beide zijn kettingrokers en waren kok bij de marine in WO II. In dit regiedebuut van John Carroll Lynch (Fargo, Zodiac) zijn tal van memorabele momenten te vinden om de grote Harry Dean Stanton aan te herinneren.

In deze trage film, passend bij de ouderdom, zien we hoe Lucky zijn dagelijkse routine uitvoert in een woestijnstadje waar iedereen elkaar kent en waarin de tegenstrijdigheden van de mens direct terugkomen. Weliswaar doet hij iedere dag aan ochtendyoga, tegelijkertijd rookt hij een paar pakjes sigaretten weg. Zijn atheïstische levenshouding houdt hem op de been. Zo begroet hij de eigenaar van zijn favoriete koffietent met: “You are nothing!” en scheldt hij iedere dag op de bar waar hij eens uit woede is weggelopen (“Cunts!”). Nadat hij omvalt tijdens het koffiezetten verandert er echter iets in hem. Hij voelt dat de dood nadert en kruipt in zijn schulp. Wat volgt is een innerlijke reis naar acceptatie met het onvermijdelijke einde.

De film is een indringend portret van de grofgebekte, tegendraadse en onverwoestbare Lucky maar bevat ook een aantal prachtige bijrollen. Zoals oorlogsveteraan Fred, gespeeld door Tom Skeritt met wie Stanton 38 jaar na Alien weer herenigd werd of zijn vriend Howard (David Lynch) die op zoek naar zijn 100-jarige landschildpad President Roosevelt. Hoe moeten we leven in een wereld waarvan we weten dat niets permanent is en dat alles uiteindelijk verdwijnt in het grote niets? Lucky raadt ons aan om het leven met een glimlach te begroeten, we zijn er ten slotte maar even.

Lucky
 vanaf donderdag 8 maart
 10 (regulier) • 8 (jongeren en studenten) • gratis (Cinevillepas)
 Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Danny says:

“In this directional debut of John Carrol Lynch (Fargo, Zodiac), there are many memorable moments to remember the great Harry Dean Stanton by.”


Only after seeing Paris, Texas a few years ago, I realized how often I ran across Harry Dean Stanton. No surprise knowing he has appeared in over 200 movies and series. In his final movie Lucky, he plays an elderly man in search of enlightenment. The movie has his name all over it, the line between Lucky and the real Harry is very thin. Both smoke like chimneys and were cooks in the navy during World War II. In this directional debut of John Carrol Lynch (Fargo, Zodiac), there are many memorable moments to remember the great Harry Dean Stanton by.

In this slowly paced film, appropriate with old age, we see how Lucky goes through his daily routine in a desert town where everybody knows each other and in which man’s contradictions are directly observable. We see how he practices morning yoga daily, while also smoking away his packs of cigarettes. After he falls down while making coffee, something changes inside him. His atheist way of life is what kept him going. He always greets the owner of his favorite coffee place with “You are nothing!” and curses the bar he once walked away from in anger every day (“Cunts!”). Now he feels that death is creeping closer he crawls more into his shell. What comes next is an inner journey toward acceptation with the inevitable end.

The movie is an evocative portrait of the foul-mouthed, adversarial, and indestructible Lucky, but also contains a number of beautiful supporting roles. For example the war veteran Fred played by Tom Skefitt, with whom Stanton is reunited 38 years after Alien. There is also his friend Howard (David Lynch) who is looking for his 100 year old tortoise President Roosevelt. How are we supposed to live in a world from which we know that nothing is permanent and everything eventually dissolves into the great nothing? Lucky advises us to meet life with a smile, after all
we’re only here for a little while.