Mystery Train (Groninger Forum)

Filmcurator Derek Boudewijn Filmcurator Derek zegt:

“Mystery Train is een van mijn favoriete films van Jim Jarmusch. De regisseur belicht hier een specifiek stukje Amerikaanse cultuur – de Memphis blues en rock-’n-roll van de jaren vijftig en zestig – vanuit het oogpunt van buitenlandse toeristen.”


 English

Deze vroege Jarmusch-film uit 1989 vertelt drie verhalen die zich allemaal afspelen in en rond het vervallen Hotel Arcade in Memphis, Tennessee. Een door Elvis Presley geobsedeerd Japans stel is op een bedevaartstocht naar Graceland. Een Italiaanse weduwe strandt in Memphis en moet een kamer delen met een onbekende gast. Ten slotte komt er een werkloze en net single geworden Engelse immigrant langs die voor de nodige onrust zorgt (gespeeld door Joel Strummer van The Clash). Screamin’ Jay Hawkins speelt de nachtportier die de gasten verwelkomt en gadeslaat. De voice-over van Tom Waits praat het drieluik aan elkaar. En dan is er nog de geest van Elvis die in het hotel ronddwaalt.

De soms obsessieve verheerlijking van Amerikaanse popcultuur vormt een rode draad door de film, die verder vol zit met de typische Jarmusch-personages. Het zijn allemaal vreemdelingen in een vreemd land, die met behulp van hun persoonlijke culturele referentiekader van Amerika ieder op hun eigen manier proberen om te gaan met de ongewone plek en situatie waarin ze verzeild zijn geraakt.

Misschien heb je eerder deze maand al genoten van Jarmusch’ nieuwste film Paterson. Smaakte dat naar meer? In maart heb je de unieke kans om déze klassieker van Jarmusch in de bioscoop te zien. Als onderdeel van het retrospectief The Way of Jim Jarmusch wordt een opnieuw gedigitaliseerde versie van Mystery Train vertoond in het Groninger Forum, op maandag 6 en zaterdag 11 maart.

Mystery train
 maandag 6 maart, 21:15 en zaterdag 11 maart, 16:15
 9,50
 Groninger Forum

Filmcurator Derek Boudewijn film curator Derek says:

Mystery Train is one of my favourite films of Jim Jarmusch. Here, the director highlights a specific piece of American culture – the Memphis blues and rock and roll of the fifties and sixties – from the perspective of foreign tourists.


This early Jarmusch film from 1989 tells three stories that all take place in and around the dilapidated Hotel Arcade in Memphis, Tennessee. A Japanese couple, obsessed with Elvis Presley, is on a pilgrimage to Graceland. An Italian widow is stranded in Memphis and must share a room with an unknown guest. Finally, there is the unemployed English immigrant who just became single and who causes some unrest at the hotel (played by Joel Strummer of The Clash). Screamin’ Jay Hawkins plays the night porter who welcomes and observes the guests. The voice-over of Tom Waits connects the stories of this triptych. And finally, there is the spirit of Elvis that wanders around the hotel.

The sometimes obsessive celebration of American pop culture is a theme throughout the film. Of course, the film is filled with typical Jarmusch characters. Here, they are all strangers in a strange land, each using their own personal reference framework of American culture, to try to make sense of the unusual place and situation in which they have ended up.

Perhaps you have already watched and enjoyed Jarmusch’s latest film Paterson earlier this month. Are you hungry for more? In March you have the unique opportunity to watch this classic Jarmusch film in the cinema. As part of the retrospective The Way of Jim Jarmusch, a newly digitised transfer of Mystery Train will be shown at the Groninger Forum, on Monday 6th and Saturday 11th of March.