Osamu Tezuka’s Metropolis (Metoroporisu) | Vera Zienema

Filmcurator Derek Boudewijn Derek zegt:

“Het is altijd leuk om weer eens een anime op het grote witte doek te zien, zeker als het zo’n visueel verbluffende film als Metropolis is.”


English

Vrijdag 1 juni is het weer de Dag van de Architectuur Groningen. Elk jaar wordt tijdens deze dag een film vertoond waarin bouwkunst centraal staat. Dit keer is dat een Japanse anime geworden. Dat lijkt een niet voor de hand liggende keuze, maar als je weet wat de inspiratiebron voor deze film is, wordt al veel duidelijk.

Metropolis (Metoroporisu) is gebaseerd op de gelijknamige manga uit 1949, geschreven door de grondlegger van de Japanse manga, Osamu Tezuka (Astroboy). Hij baseerde zijn werk weer op Fritz Langs baanbrekende meesterwerk uit 1927. Het script voor deze anime is geschreven door Katsuhiro Otomo, bekend van de animeklassieker Akira. Veel legendarische namen dus die direct of indirect aan deze film verbonden zijn.

Het verband met architectuur is terug te leiden tot Fritz Langs Metropolis. Net als in die film gaat het hier om een dystopische toekomstwereld waarin de samenleving onderverdeeld is in twee gescheiden bevolkingslagen: boven de grond leven de ‘verlichte denkers’ een luxeleventje, terwijl ondergronds de arbeidersklasse moet zwoegen in een reusachtige machine om de stad draaiende te houden.

Het verhaal is functioneel, maar niet bijster interessant. Deze film moet je vooral kijken vanwege de knappe animatie. De megalopolis Metropolis is prachtig in beeld gebracht door middel van een destijds vooruitstrevende combinatie van 2D en 3D animatie. De verschillende lagen van de stad hebben allemaal een eigen kenmerkende stijl. De algehele visuele stijl is sterk gebaseerd op de tekenstijl van Osamu Tezuka. Hierdoor krijgt het een wat ouderwetse, maar unieke uitstraling en weet het zich makkelijk te onderscheiden van de vele dertien-in-een-dozijn-anime.

Achteraf gezien toch niet zo’n gekke keuze dus voor de Dag van de Architectuur Groningen. Het is altijd leuk om weer eens een anime op het grote witte doek te zien, zeker als het zo’n visueel verbluffende film als Metropolis is.

Osamu Tezuka’s Metropolis (Metoroporisu)
 dinsdag 29 mei, 20:30
 6 (regulier) • 5 (Vera clubkaart) • kaartje kopen
 Vera Zienema
 Facebook

Filmcurator Derek Boudewijn Derek says:

“It’s always nice to see an anime on the big white screen again, especially if it’s such a visually astonishing film like Metropolis


On Friday, June 1, it’s Day of the Architecture Groningen again. Every year on this day, the organization shows a movie in which architecture plays a central role. This time it’s a Japanese anime. That doesn’t seem the most logical choice, but when you know where the inspiration for the movie comes from, a lot becomes clear.

Metropolis (Metoroporisu) is based on the manga from 1949 with the same title, written by the pioneer of Japanese manga, Osamu Tezuka (Astroboy). He in turn based his work on Fritz Lang’s groundbreaking masterpiece from 1927. The script for the anime was written by Katsuhiro Otomo, known for the anime classic Akira. Hence lots of legendary names are connected to this movie.

The relation with architecture can be traced back to Fritz Lang’s Metropolis. Similar to that movie, we’re dealing here with a dystopian future world in which society is divided into two separate layers: above the ground the ‘enlightened thinkers’ lead their lives of luxury, while underground the working class toils in a giant machine to make the city go round.

The storyline is functional, but not that interesting. You need to see this film for the impressive animation. The megalopolis Metropolis is beautifully depicted through at the time an advanced combination of 2D and 3D. The different layers of the city all have their own characteristic style while the overall visual style is strongly based on the style of Osamu Tezuka. This gives the whole a somewhat old fashioned, but unique feel and easily separates it from the dime a dozen animes.

Not such a strange choice for Day of the Architecture Groningen after all. It’s always nice to see an anime on the big white screen again, especially if it’s such a visually astonishing film like Metropolis.