Raw | RKZ Bios

Filmcurator Derek Boudewijn Filmcurator Derek zegt:

“Raw is een Franse coming-of-age-film over de letterlijke en figuurlijke vleselijke lusten van een studente, met daarover een dieprode horrorsaus gegoten.”


 English

Hoe lekker kan een stukje vlees smaken?

Justine komt uit een familie van dierenartsen en vegetariërs. Opgevoed als vegetariër en onbekend met de smaak van vlees, begint ze aan haar opleiding tot dierenarts. Daar wordt ze tijdens haar ontgroening echter gedwongen om haar principes opzij te zetten en rauw vlees te eten. Haar eerste hap vlees smaakt meteen naar meer. De nieuwe smaaksensatie lijkt Justine te veranderen en al snel gaat ze over lijken om meer vlees te proeven, zij het dierlijk of menselijk vlees.

Raw is een Franse coming-of-age-film over de letterlijke en figuurlijke vleselijke lusten van een studente, met daarover een dieprode horrorsaus gegoten. De expliciete bloederigheid en het erotiseren van lichaamsdelen doen denken aan films van David Cronenberg, zoals Videodrome en Crash. Julia Ducournau schetst met haar debuutfilm een groteske karikatuur van vleeseters. Is Raw een verheerlijking van de vleescultuur of wil Ducournau haar publiek juist doen walgen en bekeren tot vegetariër? Ga op zaterdag 17 of maandag 19 juni zelf ontdekken hoe jouw maag reageert op deze bloederige beelden!

RAW
 zaterdag 17 en maandag 19 juni, 20:30
 7 (regulier), 5 (studentenkaart of stadjerspas)
 RKZ Bios

Filmcurator Derek Boudewijn Film curator Derek says:

“Raw is a French coming of age film about the literal and figurative carnal lusts of a student, with a deep red horror sauce poured on top.”


How good can a piece of meat taste?

Justine comes from a family of veterinarians and vegetarians. Raised as a vegetarian and unfamiliar with the taste of meat, she starts her education to become a veterinarian. There however, during her hazing period, she is forced to put her principles aside and eat raw meat.  Her first bite instantly has her longing for more. The new taste sensation seems to change Justine and before long she’s prepared to go to any length in order to taste more meat, be it animal or human.

Raw is a French coming of age film about the literal and figurative carnal lusts of a student, with a deep red horror sauce poured on top. The explicit bloodiness and eroticization of body parts is reminiscent of movies by David Cronenberg like Videodrome and Crash. In her debut film, Julie Ducournau paints a grotesque caricature of carnivores. Is Raw a glorification of meat culture or does Ducournau aim to disgust her audience and convert them into vegetarians? On Saturday 17th and Monday 19th of June, go and find out how your own stomach reacts to these bloody images!