Zienema: The Wailing (Vera)

Filmcurator Derek Boudewijn filmcurator Derek zegt:

“Regisseur Na Hong-jin levert met The Wailing een verfrissende, subtiele horrorfilm af, die veel genreconventies weet los te laten en juist naar andere genres kijkt voor inspiratie. Verwacht geen clichématige jump-scares. Deze film moet het vooral hebben van zijn duistere sfeer en mysterieuze verhaal. The Wailing is net zo goed een detectiveverhaal, een familiedrama en een zwarte komedie over thema’s als het bovennatuurlijke, bijgeloof, racisme en xenofobie.”


Read the English text below

In een afgelegen bergdorpje in Zuid-Korea vinden een paar bizarre moorden plaats, veroorzaakt door een mysterieuze ziekte die de bewoners infecteert met een soort hondsdolheid.

Komt dit door het eten van hallucinerende paddenstoelen? Of door de geheimzinnige, Japanse kluizenaar die zich diep in de bergen schuilhoudt? Sommige bewoners denken dat hun dorp geplaagd wordt door een wraakzuchtige geest. Wanneer het dochtertje van politieagent Jong-goo ook geïnfecteerd raakt, gaat hij samen met zijn vriend en een jonge priester op zoek naar antwoorden.

Heb je ook eens zin om een horrorfilm te kijken zonder elke tien minuten uit je stoel op te hoeven springen? Vera Zienema zal op 28 februari eenmalig The Wailing vertonen. Een unieke kans dus om deze genreoverschreidende mystery-/horrorfilm uit Zuid-Korea op het grote doek te zien.

Zienema: The Wailing
 dinsdag 28 februari , 20:30
 6
 Vera
Facebook

Filmcurator Derek Boudewijn filmcurator Derek says:

“With The Wailing, director Na Hong-jin delivers a refreshing, subtle horror film that eschews many genre conventions and, instead, looks to other genres for inspiration. Do not expect clichés like jump scares. This film relies heavily on its dark atmosphere and mysterious story. The Wailing is just as much a detective story, a family drama and a black comedy about themes like the supernatural, superstition, racism and xenophobia.”


In a remote Korean mountain village, some bizarre murders take place, caused by a mysterious disease that infects the villagers with a kind of rabies. What could be the cause of this? Is it the eating of hallucinogenic mushrooms? Or the mysterious Japanese hermit who resides deep in the mountains? Some residents even believe that their village is being haunted by a vengeful spirit. When the daughter of policeman Jong-goo also becomes infected, he goes looking for answers along with his friend and a young priest.

Do you ever feel like watching a horror movie without having to jump out of your seat every ten minutes? Vera Zienema will hold a one-off showing of The Wailing on February 28th. This is a unique opportunity to watch this Korean genre-bending mystery/horror film on the big screen. Don’t speak Dutch? Don’t worry! The movie will have English subtitles.