Twelve Monkeys in 35mm | Vera Zienema

Filmcurator Derek Boudewijn Derek zegt:

“Gelukkig heeft Vera Zienema hun analoge projector weer afgestoft en van zolder gehaald, zodat wij tijdens de koude wintermaanden warme, nostalgische gevoelens kunnen ophalen met de 35mm-versie van Twelve Monkeys.”


 English

Het is alweer vijf jaar geleden sinds alle Nederlandse bioscopen zijn overgestapt op digitale projectie. Hoewel de overstap van analoog naar digitaal veel voordelen met zich meebrengt, vooral wat betreft kostenbesparingen, zullen sommige puristen altijd de voorkeur geven aan het oude celluloid. Het geeft een wat warmer beeld en iedere filmrol heeft zijn eigen kleine beschadigingen, waardoor elke film een uniek karakter krijgt. Zie het als het verschil tussen een warme, knisperende lp en een koel, altijd identiek mp3-bestand.

Gelukkig heeft Vera Zienema hun analoge projector weer afgestoft en van zolder gehaald, zodat wij tijdens de koude wintermaanden warme, nostalgische gevoelens kunnen ophalen met de 35mm-versie van Twelve Monkeys. Deze dystopische sciencefictionfilm van Terry Gilliam (Fear and Loathing in Las Vegas, Monthy Python) is een van dé cultklassiekers van de jaren negentig. Door een dodelijk virus wordt de mensheid gedwongen om ondergronds te leven. Een gedetineerde (Bruce Willis) wordt terug in de tijd gestuurd om de catastrofe te voorkomen, maar belandt al snel in een inrichting omdat niemand zijn verhaal gelooft. Hier ontmoet hij een psychiatrisch patiënt (Brad Pitt) die misschien iets met de verspreiding van het virus te maken zou kunnen hebben.

Deze 35mm-vertoning van Twelve Monkeys is de laatste filmvertoning van Vera Zienema in 2017 en een mooie afsluiter van het jaar. Geïntrigeerd geraakt door Twelve Monkeys? Kijk dan ook de Franse experimentele kortfilm La Jetée (1962) van Chris Marker. Deze klassieke sciencefictionfilm was een grote inspiratiebron voor Terry Gilliam en vormde de basis voor Twelve Monkeys. Gewoon beschikbaar op YouTube. Helaas geen 35mm, maar wel zo makkelijk!

Twelve Monkeys in 35mm
 maandag 18 december, 20:30
 6 (regulier) • 5 (Clubkaart/CJP/Student/Stadjerspas) • kaartje kopen
 Vera
 Facebook

Filmcurator Derek Boudewijn Derek says:

“Luckily, Vera Zienema has taken its analogue projector down from the attic and dusted it off so we can enjoy some warmth and nostalgia during the cold winter months with the 35mm version of Twelve Monkeys.”


It’s been five years since all Dutch cinemas transferred to digital projection. Although the switch from analogue to digital brings along many benefits, especially when it comes to cost reduction, some purists will always prefer good old celluloid. It gives a somewhat warmer image and each film roll has its own unique damages, which gives each movie a unique character. See it as the difference between a warm crisping vinyl record and a cold, always identical, mp3 file.

Luckily, Vera Zienema has taken its analogue projector down from the attic and dusted it off so we can enjoy some warmth and nostalgia during the cold winter months with the 35mm version of Twelve Monkeys. This dystopian science fiction movie by Terry Gilliam (Fear and Loathing in Las Vegas, Monthy Python) is one of thé cult classics from the nineties. Human society is forced underground by a deadly virus. A prisoner (Bruce Willis) is sent back in time to prevent the catastrophe but quickly ends up in a mental institution because nobody believes his story. Here he meets a psychiatric patient (Brad Pitt) who might have something to do with the spreading of the virus,

This 35mm screening of Twelve Monkeys is the last screening of Vera Zienema in 2017 and serves as a nice closer of the year. Intrigued by Twelve Monkeys? Have a look at the French experimental short film La Jetée (1962) by Chris Marker. This classic science fiction movie was a great source of inspiration for Terry Gilliam and formed the basis for Twelve Monkeys. Simply available on YouTube. Unfortunately not in 35mm, but very convenient!