Afstudeerexposities kunstopleidingen | diverse locaties

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Op de academies vind je de kunstenaars van de toekomst. Voor deze exposities geldt dat des te meer: deze jonge vernieuwers staan te trappelen om hun werk aan de wereld te tonen. Wie weet tot welke hoogtes zij zullen stijgen…”


 English

De naderende zomer betekent niet alleen dat de vlaggen uithangen voor middelbare scholieren, ook een nieuwe lichting kunststudenten zwaait af in Groningen en Leeuwarden. Zij zijn student-af, klaar met hun opleiding, afgestudeerd als autonoom kunstenaar, vormgever, docent beeldende kunst, aan opleidingen bij Academie Minerva, Frank Mohr Instituut (masteropleidingen), de Klassieke Academie en de NHL Hogeschool. In juni en juli is op verschillende locaties hun afstudeerwerk te zien.

KIEM expo heet het afstudeerfestival van de NHL. Studenten die de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving hebben afgerond laten hun werk zien op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni, in het winkelcentrum Zaailand Leeuwarden (bovenin). Op 25 juni presenteren studenten van de opleiding Docent Theater bovendien hun afstudeervoorstellingen in De Harmonie Leeuwarden.

De Klassieke Academie voor Beeldende Kunst neemt een wat bijzondere plaats in in dit rijtje. In tegenstelling tot de andere opleidingen, is de Klassieke Academie een onafhankelijke kunstacademie. Er wordt, zoals de naam als zegt, kunst gedoceerd aan de hand van de klassieke methode, in plaats van een meer conceptuele methode. Op zondag 25 juni opent burgemeester Peter den Oudsten de eindexamenexpositie in de Martinikerk. Daar is de dagen daarna (tot en met zaterdag 8 juli, 11:00 tot 17:00) ook het beeldhouwwerk te zien. Voor schilderkunst moet je bij Pictura zijn (tot en met zondag 16 juli, 13:00 tot 17:00).

De afstudeerders aan Minerva en Frank Mohr vieren een gezamenlijke opening van hun beider afstudeerexposities, op zondag 9 juli om 14:00 in de Der Aa-Kerk. Het werk van de Frank Mohr-studenten is de daaropvolgende dagen (tot en met donderdag 13 juli) ook op die locatie te bezichtigen. Zij studeren af aan de masteropleidingen Media, Art, Design and Technology (MADtech) en Painting. De expositie van Minerva, Perspectives, vindt plaats in hun beide panden aan de Praediniussingel 59 en het Zuiderdiep 158. Ook Perspectives is tot en met 13 juli te bezoeken.

Ik zei het al in eerdere stukken: op de academies vind je de kunstenaars van de toekomst. Voor deze exposities geldt dat des te meer: deze jonge vernieuwers staan te trappelen om hun werk aan de wereld te tonen. Wie weet tot welke hoogtes zij zullen stijgen… Genoeg te zien en ontdekken de komende weken en ik verwacht zeer verschillende tentoonstellingen met uiteenlopende werken.

Afstudeerexposities kunstopleidingen
  zondag 25 juni tot en met zondag 16 juli
 gratis
 diverse locaties

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“At the academies you find the artists of the future. For these expositions this is all the more true: these young innovators are dying to show their work to the world. Who knows to what heights they will rise…”


The approaching summer not only means the flags are waving for high school students, a new class of art students signs off in Groningen and Leeuwarden as well. They are no longer students, finished with their education, graduated as autonomous artist, designer, or art teacher at Academie Minerva, Frank Mohr Institute, the Klassieke Academie or the NHL Hogeschool. In June and July, their graduation pieces are shown in different places.

KIEM expo is the name of the graduation festival of the NHL. Students who completed the education for Visual Arts and Design Teacher show their work on Friday 23rd, Saturday 24th, and Sunday 25th of June in shopping mall Zaailand in Leeuwarden (upstairs). On June 25th, students of the education Drama Teacher show their graduation shows in De Harmonie in Leeuwarden.

The Klassieke Academie voor Beeldende Kunst takes a somewhat special place among these institutions. Contrary to the other educations, the Klassieke Academie is an independent art academy. As the name suggests, art is taught according to the classical method as opposed to a more conceptual approach. On Sunday June 25th, the mayor Peter den Ouden opens the graduation exhibition in the Martinikerk. The next days (until Saturday July 8th 11.00 – 17.00) you can see the sculptures as well. For paintings you should check out Pictura (until Sunday July 16th, 13.00-17.00).

The graduates of Minerva and Frank Mohr celebrate a joint opening of both their graduation expositions on Sunday July 9th 14.00 at the Der Aa-Kerk. The work of the Frank Mohr students can be seen there the following days as well (until Thursday July 13th). They graduated in master educations Media, Art, Design and Technology (Madtech) and Painting. The exposition of Minerva, Perspectives, takes place in both of their buildings at the Praediniussingel 59 and Zuiderdiep 158. Perspective can be visited until July 13th as well.

I’ve said it in earlier pieces: at the academies you find the artists of the future. For these expositions this is all the more true: these young innovators are dying to show their work to the world. Who knows to what heights they will rise… Enough to see and discover the coming weeks and I expect varying exhibitions with different art works.