expOOST | Groningen binnenstad-oost

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Zaterdag 30 september is je kans om beeldende kunst in binnenstad-oost op een laagdrempelige manier te ontdekken! Tien presentatieplekken openen dan hun deuren tijdens kunstexpeditie expOOST.”


 English

Kunst vind je overal in Groningen, je moet alleen even weten waar je moet zoeken. Het is soms spannend om binnen te stappen bij kleine presentatieplekken. Of misschien weet je ze (nog) niet te vinden. Zaterdag 30 september is je kans om beeldende kunst in binnenstad-oost op een laagdrempelige manier te ontdekken! Tien presentatieplekken openen dan hun deuren tijdens kunstexpeditie expOOST.

Design, fotografie, recyclekunst, film, keramiek, tekenkunst, sculptuur, schilderijen, glaskunst, installaties en meer: bij de tien instellingen vind je een grote variatie aan beeldende kunst. Er is een puzzeltocht (met prijzen!), een micro-safari bij SIGN, workshops grafische technieken bij GRID, een performance en ’s avonds een afterparty met muziek, hapjes en drankjes bij Voormalig Klein Poortje (18:00 tot 22:00 uur). Deelnemers: Vrijdag, Pictura, GRID, VOF Kunstwerk, Momadesign, Atelier-Bas-is, Galleria Unexpected, galerie with tsjalling, Wout Wessemius en Galerie SIGN.

Het is de bedoeling dat expOOST jaarlijks terugkeert en groeit. Zaterdag kan je dus aanwezig zijn bij de geboorte van een traditie! Volg de groene X en verbreed je blik!

expOOST
 zaterdag 30 september
 gratis
 Binnenstad-oost
Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“Saturday September 30th is your chance to discover visual art in the inner city east in an accessible way! Ten places open their doors during art expedition expOOST.”


Art is everywhere in Groningen, you just need to know where to find it. It can be scary to set foot in smaller exhibition sites. Or maybe you just don’t know how to find them (yet). Saturday September 30th is your chance to discover visual art in the inner city east in an accessible way! Ten places will open their doors during art expedition expOOST.

Design, photography, recycle art, film, ceramics, sketch art, sculpture, paintings, glass art, installations, and more: at the ten institutions you’ll find a great variety of visual art. There is a puzzle route (with prizes!), a micro-safari at SIGN, workshops graphic techniques at GRID, a performance and an after party with music, bites, and drinks at Voormalig Klein Poortje (18:00 – 22:00). Participants: Vrijdag, Pictura, GRID, VOF Kunstwerk, Momadesign, Atelier-Bas-is, Galleria Unexpected, galerie with tsjalling, Wout Wessemius, and Galerie SIGN.

expOOST is supposed to return and grow every year. This means that Saturday you can witness the birth of a tradition! Follow the green X and expand your view!