Rita Hoofwijk: Facing Faces | Grand Theatre

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Facing Faces, op het snijvlak tussen theater, fotografie en performance laat ons niet alleen naar anderen, maar uiteindelijk vooral naar onszelf kijken.”


 English

Even lekker mensen kijken. Wie houdt er niet van? Het is ons eigen om daarop snel een beeld te vormen van mensen die je dagelijks tegenkomt. De eenzame oudere, het verwende kind, het domme blondje, de aso. Maar komt die gekleurde blik wel overeen met de werkelijkheid?

Hoe zien we een ander? En hoe zien wij onszelf? Die vragen vormen de kern van het werk van Rita Hoofwijk, die met haar installatie Facing Faces van donderdag 14 tot en met zondag 17 september op de stoep voor het Grand Theatre staat, in het kader van de start van het nieuwe theaterseizoen.

Twee bezoekers nemen tegenover elkaar plaats in de installatie. Voor hun ogen wordt een rol portretten afgedraaid, als een ouderwetse analoge film. Elk van deze portretten wordt vergezeld van een titel, een beschrijving, die iets zegt over hoe hij of zij wordt gezien door anderen. Hoofwijk laat zien dat de kijkrichting makkelijk te sturen is, de blik eenvoudig te kleuren, en stelt voor daar eens langer bij stil te staan, met meer aandacht. Facing Faces, op het snijvlak tussen theater, fotografie en performance laat ons niet alleen naar anderen, maar uiteindelijk vooral naar onszelf kijken.

Facing Faces start op meerdere tijden per dag. Toegang is gratis, maar er is beperkt plek. Reserveren kan op de website van het Grand Theatre.

Rita Hoofwijk: Facing Faces
 donderdag 14 september tot en met zondag 17 september
 gratis
 Grand Theatre
 Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“Facing Faces, on the intersection of theatre, photography, and performance, lets us not just look at others, but mostly at ourselves.”


Watching people. Who doesn’t like that? That way we are accustomed to quickly form an image of the people we encounter daily. The lonely elder, the spoiled child, the stupid blonde, the maladjusted. But are these colored images in correspondence with reality?

How do we see the other? And how do we see ourselves? These questions are at the core of the work of Rita Hoofwijk who, at the start of the new theatre season, stands in front of the Grand Theatre with her installation Facing Faces, from Thursday September 14th until Sunday September 17th.

Two visitors take place in the installation across from each other. Before their eyes, a roll of portraits is played like an old fashioned analog film. Each of these portraits is accompanied by a title, a description that tells something about how he or she is seen by others. Hoofwijk shows that perception is easily manipulated, the view simply colored, and proposes to pause a little longer at that thought, with more attention. Facing Faces, on the intersection of theatre, photography, and performance, lets us not just look at others, but mostly at ourselves.

Facing Faces starts at multiple times during the day. Entrance is free, but space is limited. Reservations can be made on the website of the Grand Theatre.