Gerrit van Houten Prijs 2016: Onvoltooid Tegenwoordig | Academie Minerva

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“De negen voorgedragen kunstenaars maken uiteenlopend werk. Er is fotowerk, videowerk en er zijn verschillende schilderijen en tekeningen. “


 English

Op de eerste verdieping van Academie Minerva, de vestiging aan de Praediniussingel, is een interessante tentoonstelling in twee delen te zien, in het kader van de Gerrit van Houten Prijs 2016. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor kunstenaars aan het begin van hun carrière. De prijs wordt voor de derde keer uitgereikt.

Negen kunstkenners, waaronder verschillende museumdirecteuren, een fotograaf en een kunstverzamelaar, hebben een kunstenaar voorgedragen voor de prijs. De negen voorgedragen kunstenaars maken uiteenlopend werk. Er is fotowerk, videowerk en er zijn verschillende schilderijen en tekeningen. Mijn twee favorieten zijn zeer verschillend: Shertise Solano combineert theater met kunst, in een duister driedelig videowerk. Opzwepende muziek en simpele illustraties combineren tot een intrigerend geheel. Neem echt even de tijd om je mee te slepen in haar wereld! Kim Habers kende ik al van Into Nature, een kunstexpositie in het landschap van Drenthe afgelopen zomer. Toen al kon ik haar werk waarderen, dat tegelijkertijd simpel, maar ook ontzettend arbeidsintensief oogt. Habers besteed uren, dagen, weken, aan het minutieus tekenen en uitsnijden van lijnen en vormen. Detaillering ten top.

In een tweede zaal zijn schetsboeken van Gerrit van Houten (1866-1934) zelf te zien. Eerstejaarsstudenten van Minerva hebben daarop, en op zijn levensverhaal, gereageerd met eigen werk. Stijl, medium en (ook) kwaliteit lopen uiteen, waardoor het een interessant experiment is geworden. Opvallend is dat veel studenten met hun werk ingaan op de psychiatrische klachten die Van Houten plaagden gedurende zijn leven, maar allemaal op een heel eigen wijze.

Op donderdag 23 maart, van 16:00 tot 18:00, wordt de jury– en publieksprijs uitgereikt.

Gerrit van Houten Prijs 2016: Onvoltooid Tegenwoordig
  tot en met vrijdag 31 maart
 gratis
 Academie Minerva
Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“The nine nominated artists make differing work. There is photo work, video work, and there are various paintings and drawings.”


On the first floor of Academie Minerva, the establishment on the Praediniussingel, an interesting exhibition in two parts can be seen for the occasion of the 2016 Gerrit van Houten Prijs. The award is meant as an encouragement for artists at the beginning of their career. The prize will be awarded for the third time.

Nine art specialists, among whom various museum directors, a photographer, and an art collector, have nominated an artist for the prize. The nine nominated artists make differing work. There is photo work, video work, and there are various paintings and drawings. My two favorites are very different: Shertise Solano combines theatre with art in a dark three-way video work. Enticing music and simple illustrations combine to an intriguing whole. Do take the time to drag yourself into her world! Kim Habers I already knew from Into Nature, an art exhibition in the landscape of Drenthe past summer. Already then, I could appreciate her work that at the same time appears simple as well as tremendously labor-intensive. Habers dedicates hours, days, weeks to the precise drawing and cutting of lines and forms. A fine eye for detail.

In the second space, sketchbooks of Gerrit van Houten (1866-1934) himself can be seen. First year students of Minerva have reacted to that and to his life story with work of their own. Style, medium, and (also) quality differ, which makes the whole an interesting experiment. It’s remarkable that many students go into the psychiatric issues that tortured Van Houten during his lifetime, though all in their very own way.

On Thursday March 23 from 16.00 until 18.00, the jury and audience prize will be awarded.