Groninger Museumnacht

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Met lichte jaloezie en afgunst keken we in het Noorden naar steden als Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag en Maastricht: waarom hebben zij een Museumnacht en wij niet? Het goede nieuws: Groningen heeft eindelijk zijn eigen Museumnacht!”


 English

Met lichte jaloezie en afgunst keken we in het Noorden naar steden als Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag en Maastricht: waarom hebben zij een Museumnacht en wij niet? Het goede nieuws: Groningen heeft eindelijk zijn eigen Museumnacht!

Op zaterdagavond 9 september, van 19:00 tot 1:00 zetten vijf Groningse musea de deuren open: het Groninger Museum, Nederlands Stripmuseum, GRID Grafisch Museum, Universiteitsmuseum en Noordelijk Scheepvaartmuseum stelden een uitgebreid programma op, vol muziek, dans, kunst, geschiedenis, rondleidingen, eten en drinken (cocktails, koffie, smoothies!), workshops en meer.

Met een polsbandje van vijf euro krijg je de hele avond toegang tot alle activiteiten op de vijf locaties. Polsbandjes zijn zaterdag overdag en ’s avonds nog bij alle musea te koop. Online al een ticket gekocht? Wissel die dan overdag alvast in voor een polsbandje bij de kassa van het Groninger Museum, om lange rijen te voorkomen. Met je polsbandje kan je gratis mee met de fietstaxi, rondvaartboot (‘hop on, hop off’ op verschillende locaties, rondje Diepenring) en Museumschip de Emma (tussen het Groninger Museum en het Noordelijk Scheepvaartmuseum). Bewaar ‘m goed, want je kan er bovendien nog een keer gratis mee naar één van de deelnemende musea op een later moment.

Een paar tips (maar er is natuurlijk nog veel meer!):

  • Muziek: Nina Hagen (surprise-act, ‘vrijwel zeker’, in het Groninger Museum), Orange Skyline (Groninger Museum), Vera’s Charm (Noordelijk Scheepvaartmuseum), Eva Waterbolk (Universiteitsmuseum), Late Night Jazz van So What (GRID Grafisch Museum), Jop Luberti (GRID Grafisch Museum);
  • Kunst: rondleiding door kunstenaar Maarten Baas in zijn eigen tentoonstelling (Groninger Museum), Kunstspot interviewt Maarten Baas en Gabriel Lester (Groninger Museum), tentoonstelling Kakhiel verlengd (Stripmuseum);
  • Workshops: stripfiguur tekenen (Stripmuseum), Hoe beleef jij de Romantiek? (Groninger Museum), experimenteren met druktechnieken (GRID Grafisch Museum);
  • Lezingen: Blik op de 50’s in 50 blikken (Noordelijk Scheepvaartmuseum), Mijn vriend Spiderman door Michael Minneboo (Stripmuseum);
  • Dans: Hofdans Les Gais Galants (Groninger Museum), speciale choreografieën door Mere Meckelenkamp en Andrei Voici (Groninger Museum).

Alle musea organiseren rondleidingen door hun actuele tentoonstellingen. Meer info is te vinden op de sites van de vijf musea. Check het blokkenschema op de website van Citytrip Groningen voor alle locaties en tijden.

Groninger museumnacht
 zaterdag 9 september, 19:00
 5
Groninger Museum, Nederlands Stripmuseum, GRID Grafisch Museum, Universiteitsmuseum, Noordelijk Scheepvaartmuseum
 Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“With slight jealousy, we in the north looked at cities like Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht, The Hague, and Maastricht: how come they have a Museumnight and we don’t? The good news: Groningen finally has its own Museumnight!”


With slight jealousy, we in the north looked at cities like Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht, The Hague, and Maastricht: how come they have a Museumnight and we don’t? The good news: Groningen finally has its own Museumnight!

On Saturday night September 9th from 19.00 until 1.00, five museums in Groningen open their doors: the Groniniger Museum, Dutch Comics Museum, GRID Graphic Museum, University Museum, and Northern Maritime Museum composed an extended program filled with music, dance, art, history, tours, food and drinks (cocktails, coffee, smoothies), workshops, and more.

With a five euro wristband you gain all night access to the activities at all five locations. Wristbands are for sale on Saturday during the day and at night at all the participating museums. Bought your ticket online? Exchange it during the day at the Groninger Museum to prevent queuing at night. With a wristband you can also get free rides on the bicycle taxi, tour boat (‘hop on, hop off’ around the Diepenring), and Museumship The Emma (between Groninger Museum and Northern Maritime Museum). Save your wristband because it gives you a free entrance to one of the participating museums at a later time.

A few tips (though there is a lot more)

  • Music: Nina Hagen (surprise-act, ‘almost certain’, in the Groninger Museum), Orange Skyline (Groninger Museum), Vera’s Charm (Northern Maritime Museum), Eva Waterbolk (University Museum), Late Night Jazz van So What (GRID Graphic Museum), Jop Luberti (GRID Graphic Museum);
  • Art: tour of his own exhibition by artist Maarten Baas (Groninger Museum), Kunstspot interviews Maarten Baas and Gabriel Lester (Groninger Museum), exhibition Kakhiel extended (Dutch Comics Museum);
  • Workshops: drawing comic figures (Dutch Comics Museum), How do you experience Romanticism? (Groninger Museum), experimenting with printing techniques (GRID Graphic Museum);
  • Lectures: Look at the 50’s (Northern Maritime Museum), My friend Spiderman by Michael Minneboo (Dutch Comics Museum);
  • Dance: Hofdans Les Gais Galants (Groninger Museum), special choreographies by Mere Meckelenkamp and Andrei Voici (Groninger Museum).

All museums organize tours of their current exhibitions. More info can be found at their websites. You can check out the complete schedule on the Citytrip Groningen website for times and locations.