Het resort) s01e03: jumping the shark | Het Resort

Filmcurator Derek Boudewijn Iris zegt:

“Een geweldige locatie om kunstenaars de volledige ruimte te geven om zich door de omgeving te laten inspireren, en met deze inspiratie een kunstwerk in en met het gebouw en zijn omgeving te maken.”


English

Als je langs het oude BIM-station aan de Turfsingel fietst zal je iets opvallen: het benzinestation is niet meer. Het heeft nu echter een tijdelijke andere toffe functie: een kunstruimte. En wel eentje die nieuw kunstinitiatief Het Resort bedient: het initiatief biedt elke drie maanden drie kunstenaars een platform, tijd en geld om nieuw werk te maken en te exposeren op diverse locaties in de stad.

Voorheen hadden ze beschikking over een tijdelijke locatie in de theaterfoyer van het NNT en Club Guy & Roni aan de Bloemstraat. Nu hebben ze sinds een tijdje intrek genomen in het oude BIM-benzinestation, tevens rijksmonument, aan de Turfsingel. Een geweldige locatie om kunstenaars de volledige ruimte te geven om zich door de omgeving te laten inspireren, en met deze inspiratie een kunstwerk in en met het gebouw en zijn omgeving te maken. Het rijksmonument uit 1953, destijds ontworpen door architect Willem Dudok, is van zichzelf al een bijzonder gebouw, en ik vind het mooi dat het nu wordt gebruikt door een kunstplatform als Het Resort om er op een creatieve manier vorm aan te geven. Het biedt genoeg inspiratie om iets met ofwel de architectuur, ofwel de voorgaande functie van benzinestation te doen. En dat is precies wat deze kunstenaars doen met Het Resort.

De vorige keer dat ik de expositie bezocht, de mid-season expositie, werd ik buiten al direct verwelkomd door een wrecking ball omhuld in bubbeltjesplastic, die aan de pomp zelf was vastgemaakt. Alleen dit al fascineerde me, en de rest van de tentoonstelling deed hetzelfde. De kunstenaars toentertijd – Klaske Bootsma, Sophia Löwe en Riane Pater – hadden volledig gebruikgemaakt van de ruimte die ze aangeboden hadden gekregen, en gaven er vorm aan, allemaal op hun eigen manier. Des te meer ben ik benieuwd naar wat de kunstenaars van S01E03, Alban Karsten – die zich laat inspireren door de functie van het gebouw en ‘esthetiek van gevaar’, Steven Jouwersma – die reageert op de bestaande architectuur en de transformatie van het BIM-station, en Feiko Beckers – die de architectuur van het BIM-station gebruikt als rekwisiet in een video-installatie, nou precies met de ruimte gaan doen.

Na de beschrijving van elke kunstenaar en zijn doel voor dit project kan ik maar één conclusie trekken: het kan alleen maar bijzonder en verrassend worden. Dat is het mooie aan dit initiatief. Het is elke keer een verrassing wat je te wachten staat. En ik weet zeker dat ook deze editie weer positief zal verrassen. Vrijdag wordt de expositie feestelijk geopend en is daarna acht weken te zien. Het eindigt feestelijk met een evenement tijdens Eurosonic. Ik ga zeker een kijkje nemen en raad iedereen aan hetzelfde te doen!

Het resort) s01e03: jumping the shark
 vrijdag 23 november, 17:00
 gratis
 Het Resort
 Facebook

Filmcurator Derek Boudewijn Iris says:

“A great location to offer artists space and inspiration, and have them use it to create their art.”


When you come past the old BIM-station at the Turfsingel, you will notice something: the gas station is no more. It does however have cool new function: an art space. One operated by the new art initiative Het Resort. The initiative offers time, money, and space for three new artists every three months, to create and expose new work on different locations in the city.

Before, Het Resort, temporarily had a space in the theatre of NNT and Club Guy&Roni at their disposal. Now they moved into the old BIM gas station, which is a national monument by the way. A great location to offer artists space and inspiration, and let them use it to create their art. The monument from 1953, designed by architect Willem Dudok, is already special in itself and I think it’s great that it is now used by an art platform like Het Resort in order to give it a creative function. It offers sufficient inspiration to do something with either the architecture or its previous function as a gas station. And that is exactly what the artists do with Het Resort.

Last time I visited the exposition space, for a mid-season exposition, I was immediately welcomed by a wrecking ball wrapped in bubble plastic, attached to one of the former pumps. This alone fascinated me and the rest of the exhibition did the same. The artists then – Klaske Bootsma, Sophia Löwe, and Riane Pater – completely used the space they were offered and shaped it in their own way. This makes me curious how the artists of S01E03, Alban Karsten – who is inspired by the building’s function and the ‘aesthetics of danger’, Steven Jouwersma – who reacts to existing architecture and transformation of the BIM station, and Feiko Beckers – who uses the existing architecture of the BIM station as a requisite in a video installation, will handle the space.

After the description of each artist and his goal for this project I can only draw one conclusion: it will definitely be special and surprising. That is the beauty of this initiative. It’s always a surprise what awaits you. And I’m sure that this edition will once again surprise us in a good way. Friday, the exposition will be opened in style and it will then be open to the public for eight weeks. The event will come to and end with an event during Eurosonic. I will definitely have a look and I recommend everyone to do the same!