LAB 6 | CBK Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Minutieus uitgevoerde tekeningen op foto’s van werktafels, een metershoog kleurrijk, skeletachtig figuur in collagetechnieken en een onderzoeksproject naar de Groningse Harmonie (met prachtige intieme projecties): je ziet het allemaal in de expositie van LAB 6 bij het CBK. Bonus: met een beetje mazzel zijn de kunstenaars aan het werk in de tentoonstelling, experimenterend en reagerend op elkaars werk.”


 English

De zes kunstenaars die genomineerd waren voor het Hendrik de Vriesstipendium 2016 laten in deze tentoonstelling in het CBK eerder werk zien. Dit gaat om werk van Rosa Everts, Lisa de Goey, Marthe van de Grift, Dennis Molema, Bert Scholten en Sander Wiersma.

Daarnaast staan er zes tafels in de zaal, voor elk van deze kunstenaars een. Aan deze tafels kunnen de kunstenaars werken, reflecteren (op zichzelf en op elkaar) en nieuw werk presenteren. Het eindresultaat van deze werkperiode is te zien op vrijdag 21 april.

(afbeelding: CBK Groningen)

LAB 6
 tot en met zaterdag 22 april 2017
 gratis
CBK Groningen
Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“Accurately executed drawings on photographs of crafting tables, a meters high colorful skeleton-like figure in collage technique, and a research project on the Groningen Harmonie (with beautiful intimate projections): you see it all in the exposition of LAB 6 at the CBK. Bonus: with a bit of luck you can find the artists at work in the exhibition, experimenting and reacting to each other’s work.”


The six artists that were nominated for the Hendrik de Vriesstipendium 2016 show their earlier work in this exhibition. These are the works of Rosa Everts, Lisa de Goey, Marthe van de Grift, Dennis Molema, Bert Scholten, and Sander Wiersma.

Furthermore, there are six tables in the room, one for each of these artists. At this table they can work, reflect (on themselves and each other), and present new work. The final result of this working period can be seen on Friday April 21st.