Let’s Gro: Action>Reaction – Sjimmie Veenhuis | Vismarkt Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Met het interactieve kunstwerk laat Veenhuis de bezoekers 1000 verlichte schakelknoppen omzetten en zo zijn of haar eigen kunstwerk creëren.”


 English

Het werk Action>Reaction van Sjimmie Veenhuis was eerder al te zien op Noorderzon. Tijdens het festival Let’s Gro staat het vier dagen op de Vismarkt. We raken in het dagelijks leven steeds meer gewend aan het digitaal bedienen van allerlei apparatuur; een virtuele beleving van de werkelijkheid in plaats van een fysieke. Zijn we ons nog wel bewust van het daadwerkelijk omzetten van een schakelaar? De handeling, aan/uit, boven/onder, actief/non-actief, licht/donker, het gevoel, het klikje.

Action>Reaction laat de bezoeker niet alleen kijken, maar ook ervaren en draait daarmee de rollen kijker/kunstenaar handig om. Met het interactieve kunstwerk laat Veenhuis de bezoekers 1000 verlichte schakelknoppen omzetten en zo zijn of haar eigen kunstwerk creëren. Beïnvloed je eigen patronen en illusies of die van iemand anders. Maak je eigen lichtkunst, samen of alleen, en voel je kunstenaar voor het moment. Het interactieve kunstwerk sluit daarmee perfect aan op het idee van de kunstwereld als belevenisindustrie.

Het CBK Groningen en Platform GRAS schrijven jaarlijks een opdracht uit voor een kunstwerk op Noorderzon. Sjimmie Veenhuis is de winnaar van 2017. Action>Reaction is van 1 tot en met 4 november van 16:30 tot 21:00 uur gratis toegankelijk op de Vismarkt.

Let’s Gro: Action>Reaction – Sjimmie Veenhuis
 woensdag 1 tot en met zaterdag 4 november, 16:30 tot 21:00 uur
 gratis
 Vismarkt Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

With the interactive artwork, Veenhuis lets visitors flip 1000 illuminated switch buttons and create his or her own artwork.


The work Action>Reaction by Sjimmie Veenhuis was featured at Noorderzon earlier this year. During the Let’s Gro festival it’s placed at the Vismarkt for four days. In our daily lives we are getting more and more used to digitally operating all kinds of devices, a virtual experience of reality, as opposed to a physical one. Are we even conscious anymore of the actual flipping of the switch? The action, on/off, up/under, active/non-active, light/dark, the feeling, the click.

Action>Reaction lets the visitor not only see, but experience as well, thereby cleverly turning the roles of audience/artist around. With the interactive artwork, Veenhuis lets visitors flip 1000 illuminated switch buttons and create his or her own artwork. Influence your own patterns and illusions, or those of someone else. Make your own light art, together or alone, and feel like an artist for a moment. The interactive artwork thereby perfectly suits the idea of art as an experience industry.

The CBK Groningen and Platform GRAS give out an annual assignment for an artwork at Noorderzon. Sjimmie Veenhuis was the winner for 2017. Action>Reaction is accessible at the Vismarkt from November 1 until November 4 from 16:30 to 21:00 free of charge.