Let’s Gro: Waste NO Waste Factory – Claudy Jongstra | Waagplein Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Tijdens Let’s Gro opent Jongstra alvast een tiendaags proeflab van NO Waste Factory op het Waagplein, waar zij en haar internationale team de economische potentie van Noord-Nederland laten zien, voelen en proeven.”


 English

In 2018 is onze buurstad Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. En wie zegt dat Groningen daar niet een graantje van mee kan pikken? Dat dacht ook kunstenaar Claudy Jongstra, die in 2018 het Suikerunieterrein om zal toveren tot haar Waste NO Waste Factory. Het project borduurt voort op haar culturele non-profitorganisatie Farm of the World, waarmee ze onderzoek doet naar hoe mogelijkheden van het platteland een bijdrage kunnen leveren aan een inclusieve, duurzame en vitale samenleving.

Claudy Jongstra is het tegenovergestelde idee van de romantische kunstenaar, eenzaam opgesloten in haar atelier, wachtend op inspiratie. Ze treedt de wereld tegemoet en gebruikt haar creativiteit en kunst om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen in de wereld. Dat doet ze op een hands on manier: door een kleine vervallen boerderij, De Kreake, in Húns (Friesland) weer operationeel te maken. Samen met een team studenten en specialisten op het gebied van kunst, natuur en landbouw werkt ze aan de hand van vijf pijlers (Farming, Food, Lab, Education, Social) met groepen kwetsbare jongeren, met het project Treasures of Nature. De jongeren werken er een jaar lang en leren alles over verschillende maakprocessen en de kringloop op een boerderij.

Tijdens Let’s Gro opent Jongstra alvast een tiendaags proeflab van Waste NO Waste Factory op het Waagplein, waar zij en haar internationale team de economische potentie van Noord-Nederland laten zien, voelen en proeven. Samen met andere kunstenaars opent ze haar doe- en denkplek, die speciaal gericht is op kinderen, kansarme jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jongstra neemt haar mobiele broodoven mee en bakt elke ochtend heerlijk vers brood; een chefkok maakt de prachtigste gerechten met ‘afval’ van groente en fruit; er zijn lezingen en workshops en je kan als bezoeker meewerken aan een kunstwerk van wol, een Woven Skin, dat daarna de wereld over zal reizen.

Let’s Gro: Waste NO Waste Factory – Claudy Jongstra
 woensdag 1 tot en met vrijdag 10 november
 gratis
 Waagplein Groningen
 Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“During Let’s Gro, Claudy Jongstra already opens up a test lab of Waste NO Waste at the Waagplein, where she and her international team let us see, feel, and taste the economic potential of the Northern Netherlands.”


In 2018, our neighbour city Leeuwarden will be the cultural capital of Europe. And who says Groningen can’t get a piece of the pie? That’s what Claudy Jongstra thought, who will turn the Suikerunie area into her Waste NO Waste Factory in 2018. The project builds on her cultural nonprofit organisation Farm of the World which investigates the possibilities for rural areas to contribute to an inclusive, sustainable, vital society.

Claudy Jongstra is the opposite idea of the romantic artist solemnly locked away in her studio waiting for inspiration. She faces the world and uses her creativity and art to bring about societal change in the world. She does so with a hands-on mentality: by making a small ramshackle farm, De Kreake, in Húns (Friesland), operational again. Together with a team of students and specialists in the areas of art, nature, and agriculture she works with groups of vulnerable youngsters on the project Treasures of Nature based on five pillars (Farming, Food, Lab, Education, Social). The youngsters work there for a year and learn everything about the different creation processes and the cycles on a farm.

During Let’s Gro, Claudy Jongstra already opens a test lab of Waste NO Waste at the Waagplein, where she and her international team let us see, feel, and taste the economic potential of the Northern Netherlands. Together with other artists she opens her think-and-do-space which is particularly directed at kids, disadvantaged youth, and people distanced from the labor market. Jongstra brings along her mobile bread oven and bakes delicious fresh bread every morning; a chef creates the most beautiful dishes from ‘waste’ of fruit and vegetables; there are lectures and workshops and visitors can work along on an artwork of wool, a Woven Skin, which will consequently travel across the world.