Masterpiece (Pictura)

Kunstcurator Bodil Keikes Kunstcurator Bodil zegt:

“Een tentoonstelling met alleen maar meesterwerken: dat klinkt als een blockbuster die je gezien moet hebben. Ik ben erg benieuwd naar wat deze kunstenaars zelf hun beste werk vinden en of ik het daar een beetje mee eens ben.”


Pictura toont in de expositie Masterpiece de onverkochte meesterwerken van vijfentachtig noordelijke kunstenaars. Meestal hebben kunstenaars hun zelfaangewezen topstukken lang in eigen bezit en zijn de werken dus niet vaak op een openbare plek te zien. Pictura brengt daar met deze expositie verandering in.

De noordelijke kunstenaars zijn uitgenodigd om hun topstukken van de muur te halen en ze te laten zien aan het publiek. Dat belooft een gevarieerde tentoonstelling te worden met een persoonlijk tintje!

Masterpiece
 zondag 29 januari tot en met zondag 12 maart
 gratis
 Pictura

(English)

In the exposition Masterpiece, Pictura shows the unsold masterpieces of 85 Northern artists. Artists mostly keep their self-appointed showpieces in their possession for a long time, which makes them only rarely visible in public places. Pictura changes that with this exhibition.

“An exhibition with merely masterpieces: that sounds like a must-see blockbuster. I am very curious as to what these artists consider their best work and whether I agree with them.” — Bodil

The Northern artists are invited to take their showpieces and show them to the audience. It promises to be a varied exhibition with a personal touch!