Maydays | Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Dit is zo’n uitgelezen moment om je eens te laten verrassen en je zonder enige voorbereiding onder te dompelen in kunst. Wie weet wie en wat je tegenkomt!”


 English

De afgelopen weken kwam ik verdacht veel Facebookevenementen tegen van verschillende soorten kunstexposities, allemaal in hetzelfde weekend, met mysterieuze titels en soms verrassende locaties. Ik had aanvankelijk moeite thuis te brengen wat dit voor tentoonstellingen waren en door wie ze worden georganiseerd, maar ik ben eruit. Elk jaar vindt Maydays plaats in (je raadt het al) mei. Derdejaars studenten van Academie Minerva slaan dan hun figuurlijke vleugels uit en gaan in groepen op zoek naar locaties om hun eigen tentoonstelling te organiseren. Ze kiezen locatie, thema en werk zelf.

Komend weekend is het weer zover. Op maar liefst acht verschillende locaties, allemaal in en (ruwweg) rondom het centrum, vind je kunstwerken in uiteenlopende stijlen en media. Althans, dat is mijn verwachting. Op de acht Facebookevenementen (te vinden door op de titel van de tentoonstelling te klikken) lees je korte omschrijvingen in soms behoorlijk abstracte bewoordingen, en de titels maken je ook niks wijzer. Intrigerend, dát is het in ieder geval wel.

Zo is er Studieschuld De Musical, met de omschrijving: money money money money / credit credit credit credit / riding the debtwave / exploring life-in-debt-in-depth / join us. Als afgestudeerde in de cultuurwereld met een gigaschuld ben ik bij die expositie (slash musical?) vast aan het goede adres, al is het maar om gelijkgestemden te vinden. In de Wolkenfabriek is W te zien, waarin verschillende kunststudenten het thema ‘vrouw’ (of ‘woman’, vandaar de titel W) onderzoeken. Wat vormt de identiteit van de vrouw? Wordt die gevormd door afkomst, door het vrouwelijk lichaam? En is die identiteit maakbaar?

Voor een levendige sfeer kan je terecht in Oost, bij de tentoonstelling Leftovers. Dat belooft “music, drinks, conversation”, en oh ja, natuurlijk kunst, “exploring visuals, senses, live art and installation.” Bij Galerie Sign is LOOP | POOL te zien, met dagelijkse ingrepen in de tentoonstelling: “An action gives movement, movement gives tempo, tempo gives time, time gives space, space gives action.”

En dan heb ik het nog niets eens gehad over de andere vier tentoonstellingen: Cabinets, Spraakzucht, I don’t want any humor in the title en When the camp is in the dining room. Met zulke titels móet je toch wel nieuwsgierig worden? De tentoonstellingen openen bijna allemaal op donderdag 18 mei aan het eind van de middag met een drankje en openingswoord (check de evenementen op Facebook voor alle openingstijden) en zijn geopend tot en met zondag 21 mei. Dit is zo’n uitgelezen moment om je eens te laten verrassen en je zonder enige voorbereiding onder te dompelen in kunst. Wie weet wie en wat je tegenkomt!

maydays
 donderdag 18 tot en met zondag 21 mei
 gratis
 Groningen (verschillende locaties)
 Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“This is one of those excellent opportunities to be surprised and, without any preparation, immerse yourself in art. Who knows who and what you will find.”


The past few weeks I ran into a suspiciously high number of different art expositions, all in the same weekend, with mysterious titles and surprising locations. At first I had some trouble understanding what kind of exhibitions they were and who organized them, but eventually I found out. Every year Maydays takes place in (you guessed it) May. Third year students of Academie Minerva spread their figurative wings and in groups they look for locations to organize their own exhibitions. The locations, themes, and works are picked by the students themselves.

This weekend it’s that time again. At no less than eight different locations, all within or close to the city center, you can find artworks in different in styles and media. At least, that is my expectation. By clicking the Facebook events you can read short abstract descriptions and the titles offer little clarity. Intriguing however, it definitely is.

There is Studieschuld the musical with the description: money money money / credit credit credit credit / riding the debtwave / exploring life-in-debt-in-depth / join us. As a graduate in the arts world with a gigantic student debt I should be right in place at this exhibition/musical, if only to find like-minded people. In De Wolkenfabriek you can see W, in which different art students explore the theme woman. What makes a woman’s identity? Is it shaped by origin, by the female body? And is that identity makeable?

For a lively atmosphere you can come to Oost, to the exhibition Leftovers. It promises “music, drinks, conversation”, and oh, of course, art: “exploring visuals, senses, live art and installation.” At Galerie Sign you can see LOOP | POOL with daily interventions in the exhibition: “An action gives movement, movement gives tempo, tempo gives time, time gives space, space gives action.”

And I haven’t even mentioned the other four shows: Cabinets, Spraakzucht, I don’t want any humor in the title, and When the camp is in the dining room. With such titles you’ve got to be wondering. All exhibitions open on Thursday May 18th at the end of the afternoon with drinks and a speech (check Facebook for the exact hours) and close on Sunday 21st. This is one of those excellent opportunities to be surprised and, without any preparation, immerse yourself in art. Who knows who and what you will find.