Mirjam Offringa: Focus | CBK Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Een poëtische verstilling van ogenschijnlijke willekeurigheid, de schoonheid van kleine dingen, een verglijdend moment in de tijd: dat biedt het videowerk Focus van Mirjam Offringa.”


 English

De installatie Focus laat enkele video’s van de Groninger kunstenaar Mirjam Offringa zien. In december won ze de Van Lanschot Kunstprijs 2016. In Focus zijn video’s te zien waarin Offringa zich richt op bijzondere momenten en ervaringen in de tijd, maar die de tijd zelf niet typeren.

Bezoek het CBK voor een tijdelijke ontsnapping aan de dagelijkse hectiek en geniet van de muzikaliteit van zachtjes klepperende brievenbussen in een storm, schaduwspellen en wapperende gordijnen voor het open raam op een zonnige dag.

(Afbeelding: Mirjam Offringa)

Mirjam Offringa: Focus
Tot en met zaterdag 22 april 2017
 gratis
 CBK Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“A poetic stillness of seeming randomness, the beauty of small things, a fading moment in time: that is what the video work Focus by Miram Offringa offers.”


The installation Focus shows some videos by the Groningen artist Mirjam Offringa. In December she won the Van Lanschot Kunstprijs 2016. In Focus, videos can be seen in which Offringa concentrates on special moments and experiences in time that don’t characterize time itself.

Visit CBK for a temporary escape from the daily hectic and enjoy the musicality of softly clattering mailboxes in a storm, shadow plays, and waving curtains hanging in the open window on a sunny day.