N/OM: Impressions of the invisible that ties us together | Galerie SIGN

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Tijdens de micro-safari’s waan je je onderzoeker en ontdekker, dus trek je kaki’s uit de kast en ga mee! De tocht leidt langs onontdekte plekken, volgt de routes van lokale wildlife en bekijkt de stad eens vanuit een ander perspectief.”


 English

In Galerie SIGN is tot en met 30 september de expo N/OM te zien, van Koos Buist en Anna Kirsten. Met de gelijknamige film, expositie en de zogenaamde micro-safari’s onderzoeken de kunstenaars de overeenkomsten tussen de Zuid-Afrikaanse vlaktes en de micro-wildernis van Groningen.

Het woord N/OM komt uit één van de talen van de San – een verzamelnaam voor verschillende volkeren van bosjesmannen uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Angola – en verwijst naar de bovennatuurlijke kracht die volgens de volkeren in alle levende wezens huist, waaronder de mens. De ondertitel van de expositie, Impressions of the invisible that ties us together, laat de focus van het project zien: een combinatie van de natuurlijke en culturele wereld, met het ‘mysterie van existentie’, van het bestaan. Het project bestaat uit een film, projecties, onderzoek, lab, het aanleggen van verzamelingen, installaties, schetsen, muurschilderingen, publieksparticipatie en meer.

Tijdens de micro-safari’s waan je je onderzoeker en ontdekker, dus trek je kaki’s uit de kast en ga mee! De tocht leidt langs onontdekte plekken, volgt de routes van lokale wildlife en bekijkt de stad eens vanuit een ander perspectief. Gevonden (micro-)schatten kunnen onderdeel worden van de expositie en/of het lab, zelfs bewerkt tot kleine sculpturen of ‘totempalen’. Voor het eind van de expositie is nog één micro-safari te beleven, op zaterdag 30 september van 12:30 tot 13:30 uur tijdens kunstroute expOOST (daarover later meer). Deelname is gratis, maar geef je wel op!

N/OM: Impressions of the invisible that ties us together
tot en met zaterdag 30 september
 gratis
 Galerie SIGN
Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“During the micro safaris you feel like a researcher and an explorer, so grab your khakis and come along! The journey leads past undiscovered places, follows the ways of local wildlife, and looks at the city from a different perspective.”


Until September 30th, Galerie SIGN is hosting the exposition N/OM by Koos Buist and Anna Kirsten. With the movie, exposition, and so-called micro safaris of the same name, the artists investigate the similarities between the South African plains and the micro wilderness of Groningen.

The word N/OM is derived from one of the languages of the San – a collective name for different peoples of Bushmen from South Africa, Namibia, Botswana, and Angola – and refers to the supernatural power that, according to the peoples, inhibits all living creatures, including man. The project’s subtitle, Impressions of the invisible that ties us together, shows its focus: a combination of the natural and the cultural world, with the ‘mystery of existence’, of being. The project consists of a movie, projections, research, a lab, building collections, installations, sketches, wall paintings, audience participation, and more.

During the micro safaris you feel like a researcher and an explorer, so grab your khakis and come along! The journey leads past undiscovered places, follows the ways of local wildlife and looks at the city from a different perspective. Found (micro) treasures can become part of the exhibition and/or lab and can even be turned into small sculptures or totem-poles. Before the exposition ends, there is one more micro safari to be experienced on Saturday September 30th from 12:30 until 13:30, during the art route expOOST (on which more later). Participation is free, but do sign up!