Noorderlicht International Photo Festival 2017: Nucleus | Der Aa-kerk en andere locaties

Kunstcurator Bodil Keikes Kunstcurator Bodil zegt:

“Een kunstmanifestatie in hartje stad. Daar word ik altijd heel gelukkig van, want je kunt er even binnenstappen in een verloren momentje en verrast worden door de kunstwerken. Noorderlicht is daar een uitstekend voorbeeld van.”


 English

Een kunstmanifestatie in hartje stad. Daar word ik altijd heel gelukkig van, want je kunt er even binnenstappen in een verloren momentje en verrast worden door de kunstwerken. Noorderlicht is daar een uitstekend voorbeeld van. Vanaf 22 oktober tot en met 26 november kun je binnen wandelen bij het Noorderlicht International Photo Festival 2017 in de Der Aa-kerk en op verschillende locaties in het centrum zoals NP3, CBK en de Noorderlicht galerie. Maar ook wanneer je toevallig buiten de stad bent, kun je tentoonstellingen bezoeken die bij de manifestatie horen in museum de Buitenplaats in Eelde en galerie KINK in Assen.

Tijdens de manifestatie, met de titel Nucleus – de verbeelding van wetenschap, wordt door verschillende fotografen en andere kunstenaars aandacht besteed aan wetenschap en de overeenkomsten met kunst. Je zult misschien niet meteen zeggen dat kunstenaars en wetenschappers zoveel met elkaar overeenkomen, maar voor beide beroepsgroepen is een onderzoekende houding van groot belang om originele invalshoeken te kunnen ontdekken, net zoals creativiteit en nieuwsgierigheid. In deze editie van Noorderlicht wordt de wetenschap verbeeld en een blik geworpen op de vindingrijkheid van de mens. Ik ben benieuwd wat dat oplevert. In elk geval is er in de Der Aa-kerk een mooie samenwerking te bekijken tussen Nobelprijswinnaar prof. dr. Ben Feringa en fotograaf Jos Jansen. Jansen heeft geprobeerd om de essentie van Feringa’s scheikundige werk, dat als zeer creatief beschouwd wordt binnen de wetenschap, vast te leggen.

Mocht je na de zeven locaties binnen en buiten Groningen nog niet uitgekeken zijn, dan is er ook nog een uitgebreide randprogrammering bij onder meer galerie SIGN, Block C en enkele andere galeries in de stad. Kortom, de kans is groot dat je niet meer op de plaats van bestemming aankomt als je net zoals ik van plan bent spontaan een bezoekje te brengen aan Noorderlicht.

Noorderlicht International Photo festival 2017: Nucleus
 zondag 22 oktober tot en met zondag 26 november
 17,50 (passe-partout) • 10 (studenten) • kaartje kopen
 Der Aa-kerk en andere locaties
Facebook

Kunstcurator Bodil Keikes Art curator Bodil says:

“An art manifestation in the heart of town. That always makes me happy because you can step in, in a lost moment, and be surprised by the artworks. Noordelicht is a terrific example.”


An art manifestation in the heart of town. That always makes me happy because you can step in, in a lost moment, and be surprised by the artworks. Noorderlicht is a terrific example. From October 22nd until November 26th you can visit the Noorderlicht International Photo Festival 2017 in the Der Aa-kerk and various other locations in the city centre like NP3, CBK, and the Noorderlicht gallery. But even when you find yourself out of town, you can visit exhibitions that are part of the manifestation in museum De Buitenplaats in Eelde and art gallery KINK in Assen.

During the manifestation, entitled Nucleus – imagining science, various photographers and other artists focus on science and its similarities with art. Perhaps you wouldn’t think right away that artists and scientist have that much in common, but for both an investigative mindset is of great importance in order to be able to discover original approaches, just like creativity and curiosity. In this edition of Noorderlicht, science is imagined and light is shed on the resourcefulness of man. I’m curious to find out what that yields. The Der Aa-kerk shows a beautiful cooperation between Nobel Prize winner prof. dr. Ben Feringa and photographer Jos Jansen. Jansen aimed to document the essence of Feringa’s chemistry work, which was considered highly creative within the scientific world.

In case you’re still looking for more after the seven locations inside and outside of Groningen, there is also an extensive side program hosted by SIGN, Block C, and a few other galleries in town. In short, chances are that you don’t arrive at your destination at all if you plan on spontaneously visiting Noorderlicht like me.