Ook Romantiek | Groninger Museum

Kunstcurator Bodil Keikes Bodil zegt:

“De tentoonstelling biedt een veelzijdige associatieve kijk op romantiek. Door de afwisselende werken ben je er niet snel uitgekeken.”


English

Een donkere kamer en een lichte kamer waarin je alleen je oren moet gebruiken voor een soundscape. Zo begint en eindigt je wandeling door de tentoonstelling Ook Romantiek die tot en met 2 april te bekijken is in het Groninger Museum. Deze tentoonstelling neemt je naast de associatieve soundscapes mee naar moderne reacties op het thema romantiek, van fotografie tot mode en zelfs een digitaal panorama.

Op de begane grond van het Groninger Museum vind je de tentoonstelling De Romantiek in het Noorden waar Maayke al over schreef. Maar wanneer je verzadigd bent van de landschappen, mistige bergen en woeste golven, dan kun je de trap nemen naar de tweede verdieping. Hier wachten bijvoorbeeld de werken van Marga Weimans. Voor haar collectie Debut (2008) onderzocht ze de ‘sublieme schoonheid’ waarbij ze haar aandacht richtte op schoonheid die bijna overgaat in decadentie en wellicht de dood. Haar jurken zijn groots en ruimhartig gedecoreerd, maar geven je ook een beetje een griezelig gevoel. En ook Maarten Baas’ zwartgeblakerde stoel en piano kun je er vinden, die je gedachten meteen naar een leegstaand vervallen landhuis meenemen.

In de tentoonstelling reis je van deze donkere romantiek, via moderne reacties op het romantische landschap, naar de lichtvoetiger variant van de romantiek die al iets meer in de buurt komt van hartjes en roosjes. Zoals Tjarda Sixma die door middel van fotografie kleine nagedachtenissen maakte voor haar overleden hondje Lupa. Maar ook de witte jurken van Viktor & Rolf die volgens de ontwerpers gaan over liefde en goedheid kun je bekijken. Je denkt onvermijdelijk even aan witte trouwjurken, voor velen het toppunt van romantiek, al zijn deze versies daar niet direct voor ontworpen.

De tentoonstelling biedt een veelzijdige associatieve kijk op romantiek. Door de afwisselende werken ben je er niet snel uitgekeken. Ik raad je in elk geval aan om plaats te nemen op de witte voetstappen voor het virtuele panorama. Je kunt daar de landschappen die je in beide romantiektentoonstellingen hebt kunnen bekijken tot leven wekken.

Ook Romantiek
 tot en met maandag 2 april
 15 (volwassenen) • 10 (CJP/studenten) • gratis (museumkaart en studenten in Groningen)
 Groninger Museum


Kunstcurator Bodil Keikes Bodil zegt:

“The exhibition offers a versatile and associative view on romance. Because of the diversity of the artworks you won’t lose interest easily.”


A dark room and a light room where you only need to use your ears for a soundscape. So begins and ends your walk through the exhibition Romanticism Today!, which you can see until 2 April in the Groninger Museum. This exhibition, along with the associative soundscapes, takes you to modern reactions to the theme romanticism, from photography to fashion, and even a digital panorama.

On the ground floor of the Groninger Museum you find the exhibition Romanticism in the North about which Maayke already wrote. When you’re full of the landscapes, misty mountains, and fierce waves, you can take the stairs to the second floor. Here await for example the works of Marga Weimans. For het collection Debut (2008), she investigated the ‘sublime beauty’ by directing her attention to the beauty that almost turns into decadence and perhaps death. Her dresses are grand and generously decorated, but at the same time they give you an eerie feeling. The blackened chair and piano by Maarten Baas are on display as well, taking your thoughts directly to a ramshackle country house.

In the exhibition you travel from dark romanticism, via modern reactions on the romantic landscape, to a lighter brand of romanticism that comes somewhat closer to the hearts and roses. Like Tjarda Sixma, who by means of photography created small remembrances for her dog Lupa who passed away. But also the white dresses of Viktor & Rolf which, according to the designers themselves, are about love and kindness. For a second, you’ll inevitably think of white wedding dresses, for many the pinnacle of romance, even though these versions are not particularly made for that.

The exhibition offers a versatile and associative view on romance. Because of the diversity of the artworks you won’t lose interest easily. I recommend you to take place in the white footsteps in front of the virtual panorama. There you can bring the landscapes you’ve seen in both romanticism exhibitions to life.