Photographic Treatment – Laurence Aëgerter | Galerie Block C

Kunstcurator Bodil Keikes Kunstcurator Bodil zegt:

“Het is niet gemakkelijk om als buitenstaander een prettig gevoel te krijgen bij dementie, maar bij de tentoonstelling Photographic Treatment in galerie Block C lijkt dat toch enigszins te lukken.”


 English

Het moment waarop je je herinneringen verliest en dat kunt beseffen, lijkt me het lastigste dat er bestaat. Dat alles wat je hebt ervaren niet meer zo eenvoudig terug te halen is, al zul je dat in een later stadium niet eens meer weten. Het is niet gemakkelijk om als buitenstaander een prettig gevoel te krijgen bij dementie, maar bij de tentoonstelling Photographic Treatment in galerie Block C lijkt dat toch enigszins te lukken.

Fotografe Laurence Aëgerter heeft foto’s gemaakt in het kader van een groot project Photographic Treatment, dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. In de zogeheten foto-interventie wordt er met een of meerdere mensen gekeken naar verschillende afbeeldingen. Niet om geforceerd herinneringen op te halen, maar om de fantasie te prikkelen en associaties op te roepen. In Block C is een selectie van de foto’s te bekijken, maar ook een filmpje te zien waarin een oudere dame, die al in een ver stadium van dementie verkeerde, meerdere afbeeldingen onder ogen krijgt en helemaal lijkt op te leven. De verzameling foto’s van schaterlachende kindjes spreekt haar duidelijk het meeste aan en leidt tot liefkozende woorden en vertedering.

De foto’s in de expositie zijn, zonder de bijkomende uitleg, al fascinerend om naar te kijken. Zoals een kerkuil met daarnaast een jong meisje met hoofddoek dat de toeschouwer recht in de ogen kijkt. En even verderop twee dansers die, met hun lichamen verstrengeld, volledig in elkaar op lijken te gaan. Daarnaast een berg bedekt met sneeuw, met op de voorgrond een klein figuur. De combinatie van foto’s is niet voor de hand liggend, maar dat maakt de tentoonstelling juist spannend en zorgt voor eigen associaties. Net zoals de geur, die vrijkomt wanneer je met de topjes van je vingers aan de bovenkant van de afbeelding wrijft. De geur die je ruikt is niet direct een die je verwacht of in mijn geval herkent. Je ruikt pepermunt, kummel of lavendel. Maar juist omdat de geuren niet logisch zijn, prikkelt het je associatievermogen en levert het gespreksstof.

Ik zou je dan ook aanraden de tentoonstelling niet alleen te bezoeken, maar met gezelschap. Ik verzeker je: je kijk- en denkvermogen wordt geprikkeld en je raakt niet snel uitgepraat. Duidelijk een project dat niet alleen voor dementerenden, maar voor iedereen de moeite waard is.

Photographic Treatment – Laurence Aëgerter
 tot en met zaterdag 9 december
 gratis
 Galerie Block C
Facebook


Kunstcurator Bodil Keikes Art curator Bodil says:

“It’s not easy as an outsider to get a good feeling from dementia, but the exhibition Photographic Treatment in gallery Block C makes it possible.”


The moment you start to lose your memories and realize it seems one of the hardest things in the world to me. That everything you’ve experienced can’t be remembered all that easily, even though you won’t even know this in a later stadium. It’s not easy as an outsider to get a good feeling from dementia, but the exhibition Photographic Treatment in gallery Block C makes it possible.

Photographer Laurence Aëgerter made the pictures as a part of a grand project Photographic Treatment that is based on scientific research. In a so-called photo intervention, one or more persons look at different images. Not to force the return of memories, but rather to stimulate their fantasy and trigger associations. In Block C, a selection of photographs is exhibited, but also a video in which an elderly lady, who finds herself in an advanced stage of dementia, is shown multiple images and seems to brighten up completely. The collection of pictures with laughing children obviously appeals to her most and leads to sweet words and endearment.

The photographs in the exhibition, even without accompanying explanation, are fascinating to watch. For example, there is a barn owl next to a young girl with headscarf who looks the visitor right in the eye. And a bit further, two dancers with their bodies entangled looking like they completely merge with each other. Next to it, a mountain covered in snow with on the foreground a small figure. The combination of pictures is not obvious, but that’s what makes the exhibition exciting and creates your own associations. Just like the smell that releases when you rub the tips of your fingers on the top of the image. What you smell is not something you expect or, in my case, recognize. You smell mint, caraway, or lavender. However, since these fragrances are unexpected, it stimulates your association abilities and offers some stuff for conversations

I would recommend you not to visit the exhibition alone, but with company. I assure you: your visual and thinking capabilities will be stimulated and you won’t run out of conversation quickly. Obviously a project that is valuable not just for people with dementia, but for everyone.