Pieter Ruijg: Dit is wat ik zocht | Pictura

Saskia zegt:

“Een heel verrassende gewaarwording was het dat één man zo getalenteerd was en na levenslange experimenten met stijlen uiteindelijk zijn ultieme kunstvorm vond.”


English

In Pictura, het Kunstlievend Genootschap, hangt momenteel een overzichtstentoonstelling van het werk van Pieter Ruijg. Tijdens de Open Monumentendag raakte ik verzeild in het pittoreske gebouw van Pictura waar je heerlijk rond kan neuzen en van kunst kunt genieten. Zo maakte ik kennis met het werk van Pieter Ruijg. Zijn dochter Annemieke vertelde mij over het leven van haar vader, die geboren werd in Amsterdam en opgroeide in Breda. In 1950, tijd van de wederopbouw en de kleine behuizing, maakt hij kleine schilderijen en gaat hij bij de HEMA aan het werk als etaleur-decorateur. In zijn kunstenaarsloopbaan experimenteert hij met verschillende stijlen. Via portretten en landschappen komt hij uiteindelijk onder meer uit bij abstracte kunst. Een heel verrassende gewaarwording was het dat één man zo getalenteerd was en na levenslange experimenten met stijlen uiteindelijk zijn ultieme kunstvorm vond. Dat is wat hij zocht. Hij liet zich inspireren door het heelal bij het finalewerk in zijn illustere carrière.

Op zondagmiddag 30 september, 7 en 14 oktober om 14:30 uur is dochter Annemieke Ruijg aanwezig om te vertellen over het leven en werk van haar vader, die overleed in 2004.

Pieter Ruijg: Dit is wat ik zocht
 tot en met zondag 14 oktober
 gratis
 Pictura

Saskia zegt:

“A very surprising perception that one man was so talented and finally manages to come to his ultimate art form after a lifetime of experimenting.”


Pictura, the art loving society, currently shows an overview exhibition of the work of Pieter Ruijg. During Open Monuments Day, I found myself in the picturesque house of Pictura where it’s lovely to wander around and enjoy the art on display. Here I became acquainted with the work of Pieter Ruijg. His daughter Annemieke told me about the life of her father, who was born in Amsterdam and raised in Breda. In 1950, the time of the economic reconstruction and small housing, he makes small paintings and takes a styling job with HEMA. In his artistic career, he experiments with different styles. Through portraits and landscapes he eventually arrives at abstract art. A very surprising perception that one man was so talented and finally manages to come to his ultimate art form after a lifetime of experimenting. That is what he was looking for. For the final work of his illustrious career, he was inspired by the universe.

On the Sunday afternoon of 7 and 14 October, his daughter Annemieke Ruijg is present in Pictura to tell you about the life and work of her father, who passed away in 2004.