Richard Bolhuis. Underground Bliss | Museum de Buitenplaats, Eelde

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke zegt:

“Er is veel te zien, te denken, te horen en te associëren in De Buitenplaats. Ga op je eigen gevoel af en onderzoek je eigen ervaringen met het werk van Richard Bolhuis. Het roept een bij uitstek persoonlijke reactie op, dus ga en ontdek!.”


English

Wat is er fijner dan op een mooie zonnige zomerdag op de fiets te stappen om de drukte van de stad te verruilen voor pittoreske dorpjes, zingende vogels en groene weilanden? Onderweg stop je ergens voor de nodige versnaperingen, bij voorkeur op een terras aan het water. Waar je daarna heen fietst? Naar Museum de Buitenplaats in Eelde natuurlijk, want daar is nu een tentoonstelling te zien (en horen) die dat heerlijke relaxte gevoel alleen nog maar versterkt! De Buitenplaats is maar een klein museum, je zult er dus geen uren doorbrengen. Maar vaak zijn er intieme tentoonstellingen te zien die echt de moeite waard zijn. Nu is dat Richard Bolhuis. Underground Bliss.

Tijdens mijn bezoek was ik de enige bezoeker en dat gaf me de gelegenheid alle tijd te nemen om tot rust te komen bij het getoonde werk. Dat is ook nodig, want het is makkelijk om er snel aan voorbij te gaan. Wanneer je jezelf écht tot stilstand dwingt, zal je ervaren dat met name de combinatie van de videowerken met de muziek die rust zal versterken. In de videowerken speelt Bolhuis met abstrahering, repetitieve patronen, vervreemding en een sterk lijnenspel. Steeds is de natuur als uitgangspunt genomen, of het nou gaat om een laan met hoge bomen of een groep zwenkende spreeuwen in vlucht. Hoewel het wellicht in eerste instantie lijkt alsof er weinig te zien is in de video’s, is het een heel prettige ervaring om lang te blijven kijken. De muziek van Bolhuis’ band House of Cosy Cushions is bepalend voor de sfeer.

De enorme muur-, vloer- en raamtekening die over de hele lengte van de zaal loopt, wordt nog dagelijks aangevuld door de kunstenaar. Misschien kom je hem dus wel tegen tijdens je bezoek. Na mijn bijna hypnotische ervaring met de videowerken en muziek, merkte ik dat ik in de juiste ‘headspace’ was om ook langer bij dit werk stil te staan. Het kwam me voor als een groeiend organisme. Een koraalrif misschien? Of een soort geabstraheerde Chinese draak! Ik zag in één van de cirkels een zonsverduistering, maar dezelfde vorm op de grond deed me aan een waterpoel in het bos denken. Let wanneer je voor het werk staat ook eens op de verfstreken, waar doen die je aan denken? Ze riepen bij mij direct de associatie op met Chinese tekens, zorgvuldig en moeiteloos op de muur geschilderd. Tegelijkertijd dacht ik ook aan moderne Aboriginalkunst uit Australië, waarin ogenschijnlijk volledig abstracte werken van lijnen en stippen toch verwijzingen naar een droomwereld, landkaarten of de natuur bevatten.

Kortom: er is veel te zien, te denken, te horen en te associëren in De Buitenplaats. Wanneer je gaat, vergeet dan snel al mijn overpeinzingen. Ga op je eigen gevoel af en onderzoek je eigen ervaringen met het werk van Richard Bolhuis. Het roept een bij uitstek persoonlijke reactie op, dus ga en ontdek! En als je volledig mindful het museum verlaat, breng dan ook nog even een bezoekje aan de prachtige besloten beeldentuin voor je weer op de fiets stapt. De tuin gaat wel om 17:00 uur dicht, net als het museum, dus zorg ervoor dat je er op tijd bent.

Richard Bolhuis. Underground Bliss
  tot en met zondag 9 september
 10 (regulier) • 7,50 (studenten)
Museum De Buitenplaats

 

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke says:

“There is a lot to see, think, hear, and associate in De Buitenplaats. Follow your senses and investigate your own experience with the works of Richard Bolhuis. It evokes an utterly personal reaction, so go and discover!.”


What’s better on a beautiful sunny day than to hop on your bike to exchange the bustling city for picturesque villages, singing birds, and green fields. On the way you pause for the necessary snacks, preferably on a waterside terrace. Where will you go next? To Museum De Buitenplaats in Eelde of course, because there you can see (and hear) an exhibition which only enhances that feeling of relaxation. De Buitenplaats is a lovely yet small museum so you won’t spend hours in there. But it often hosts intimate exhibitions which are definitely worth your while. This time it’s Richard Bolhuis. Underground Bliss.

During my visit I was the only visitor which gave me the chance to take my time and unwind in front of the exhibited work. This is actually a necessity because it’s easy to rush by. When you force yourself to really stand still, you will find that in particular the combination of the video works and the music will enhance the tranquility. In the video works, Bolhuis plays with abstraction, repetitive patterns, alienation, and powerful lines. Nature is his starting point, whether it’s a lane with tall trees or a group of swerving starlings in flight. Although at first it seems there’s little to see in the videos, watching them for a longer results in a very nice experience. The music of Bolhuis’ band House of Cosy Cushions is leading the atmosphere.

The enormous wall, floor, window drawing which covers the entire length of the room is expanded by the artist on an almost daily basis. Perhaps you run into him during your visit. After my nearly hypnotic experience with the video works and music, I found myself in the right headspace to absorb this work as well. It seemed to me like a growing organism. A coral reef maybe? Or an abstracted Chinese dragon! In one of the circles I saw a solar eclipse, but the same form on the ground reminded me of a water pool in the forest. Pay attention to the paint stripes when you’re standing in front of the piece. What do they remind you of? In me they directly evoked associations with Chinese characters, carefully though effortlessly drawn upon the wall. Simultaneously, I thought of modern aboriginal art from Australia where seemingly abstract works of dots and lines refer to dream worlds, maps, or nature.

In short: there is a lot to see, think, hear, and associate in De Buitenplaats. When you go, quickly forget about my contemplations. Follow your own senses and discover your own experience with the works of Richard Bolhuis. It evokes an utterly personal reaction, so go and discover! And when you leave the museum completely mindful, do also visit the beautiful private sculpture garden before you hop on your bike. The garden closes at 17.00 just like the museum, so make sure you’re on time.