In de schaduw van Rodin | UMCG

Kunstcurator Bodil Keikes Kunstcurator Bodil zegt:

“Ik spoor je aan om je richting de Fonteinstraat in het UMCG te begeven en de sculpturen te bekijken die de schaduw van Rodin zeker ontstijgen.”


 English

Hoewel de expositie In de schaduw van Rodin heet, hoef je dat niet zo letterlijk te nemen. In de gang van het UMCG worden zowel objecten getoond uit de veertiende eeuw als hedendaagse sculpturen. In het midden prijkt een kleine replica van Rodins bekende Denker. In deze kleine expositie kun je je laten verrassen door een beeld van Heilige Petrus (1888) en Luciano Palmieri’s abstracte object Cusis (1983). Dat laatste werk is gemaakt van zink en afgelakt met felle groene, oranje en gele tinten, waardoor het werk goed zichtbaar is in de lange lege ziekenhuisgang. Maar het subtielere Vogels in Kooi (1988) van Carel Visser moet het juist hebben van de subtiele lijnen en vormen die, zoals de titel al verraadt, twee vogels in zeer open kooi verbeeldt.

Hoewel je misschien niet zo snel uit jezelf de draaideur van het UMCG neemt wanneer je daar geen dringende redenen toe hebt, spoor ik je toch aan om je richting de Fonteinstraat in het UMCG te begeven en de sculpturen te bekijken die de schaduw van Rodin zeker ontstijgen.

WONDERLAND
 tot en met maandag 24 april
 gratis
 UMCG
Facebook

Kunstcurator Bodil Keikes Art curator Bodil says:

“I urge you to go to the Fonteinstraat in the UMCG to watch with your own eyes the sculptures that definitely rise above Rodin’s shadow.”


Although the exposition is titled In the shadow of Rodin, you don’t need to take that literally. In the hall of the UMCG, fourteenth century objects are shown as well as contemporary sculptures. In the middle shines a small replica of Rodin’s famous Thinker. In this modest exhibition you can be surprised by a sculpture of the Holy Peter (1888) and Luciano Paleri’s abstract object Cusis (1983). The latter is made from zinc and coated with a bright green, orange, and yellow shades, making the work clearly visible in the long empty hospital hallway. The subtle Birds in Cage by Carel Visser however, depends on subtle lines and forms that, as the title suggests, depict two birds in a very open cage.

Although you may not be inclined to pass through the revolving doors of the UMCG unless you have a pressing reason to do so, I nevertheless urge you to go to the Fonteinstraat in the UMCG to watch with your own eyes, the sculptures that definitely rise above Rodin’s shadow.