Sjimmie Veenhuis: Action>Reaction | Noorderzon

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Met het interactieve kunstwerk laat Veenhuis de bezoekers 1000 verlichte schakelknoppen omzetten en zo hun eigen kunstwerk creëren.”


 English

Het werk van Sjimmie Veenhuis op Noorderzon sluit perfect aan op het idee van de kunstwereld als belevenisindustrie. We raken in het dagelijks leven bovendien steeds meer gewend aan het digitaal bedienen van allerlei apparatuur, een virtuele beleving van de werkelijkheid, in plaats van een fysieke. Zijn we ons nog wel bewust van het daadwerkelijk omzetten van een schakelaar? De handeling, aan/uit, boven/onder, actief/non-actief, licht/donker, het gevoel, het klikje.

Action>Reaction laat de bezoeker niet alleen kijken, maar ook ervaren en draait daarmee de rollen kijker/kunstenaar handig om. Met het interactieve kunstwerk laat Veenhuis de bezoekers 1000 verlichte schakelknoppen omzetten en zo hun eigen kunstwerk creëren. Beïnvloed je eigen patronen en illusies of die van iemand anders. Maak je eigen lichtkunst, samen of alleen, en voel je kunstenaar voor het moment.

Het CBK Groningen en Platform GRAS schrijven jaarlijks een opdracht uit voor een kunstwerk op Noorderzon. Sjimmie Veenhuis is de winnaar van 2017. Action>Reaction is dagelijks van 16:00 tot 21:00 gratis toegankelijk bij ingang Noord in het Noorderplantsoen.

Sjimmie Veenhuis: Action>Reaction
  donderdag 17 augustus tot en met zondag 27 augustus
 gratis
Noorderzon (ingang Noord)

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“With the interactive artwork, Veenhuis lets visitors flip 1000 illuminated switch buttons and create his or her own artwork.”


The work of Sjimmie Veenhuis at Noorderzon perfectly connects to the idea of the art world as an experience industry. On top of that, we are getting more used in our daily lives to digitally operating all kinds of devices, a virtual experience of reality, as opposed to a physical one. Are we even conscious anymore of the actual flipping of the switch? The action, on/off, up/under, active/non-active, light/dark, the feeling, the click.

Action>Reaction lets the visitor not only see, but experience as well, thereby cleverly turning the roles of audience/artist around. With the interactive artwork, Veenhuis lets visitors flip 1000 illuminated switch buttons and create his or her own artwork. Influence your own patterns and illusions, or those of someone else. Make your own light art, together or alone, and feel like an artist for the moment.

The CBK Groningen and Platform GRAS give out an annual assignment for an artwork at Noorderzon. Sjimmie Veenhuis is the winner of 2017. Action>Reaction is accessible every day from 16.00 until 21.00, free of entrance, at the Northern entrance of Noorderzon.