Stadjersnight met Kerstvloed 1717 | Noordelijk Scheepvaartmuseum

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke zegt:

“De avond laat de geschiedenis zien van de eeuwige strijd om droge voeten te houden in Nederland. Die strijd is illustratief voor een globaal werken met én vechten tegen water en is actueler dan ooit.”


English

Het mag dan driehonderd jaar geleden zijn, de kerstvloed die het hele Noordzeekustgebied toen trof, kent zijn weerga niet in de moderne tijd. De kust van Scandinavië tot Nederland vocht toen tegen het water en de elementen. Het was de grootste natuurramp die Nederland in de laatste vier eeuwen heeft getroffen en duizenden mensen kwamen om het leven. De stormvloed in de nacht van 24 op 25 december 1717 verwoestte talloze Nederlandse, Duitse en Deense dorpen. Vorig jaar zomer was er al een grote kunstroute in Noord-Groningen rondom dit thema. Zestien internationale kunstenaars uit kust- en hedendaagse vloedgebieden lieten hun blik op de relatie tussen mens en water zien.

Nu is er tot en met 11 maart ook een tentoonstelling over de overstroming te zien in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. ‘Kerstvloed 1717 – De verwoestende vloed’ laat in een drieluik zien wat er vóór, tijdens en na de ramp gebeurde, aan de hand van nooit getoonde ooggetuigenverslagen die eeuwenlang weggestopt lagen in archieven. Als Stadjer heb je geluk: op de valreep kan je gratis de tentoonstelling bezoeken, tijdens een exclusieve Stadjersnight, op donderdag 8 maart.

Tijdens de avond drink je een gratis kerstvloedbiertje van Brouwerij Martinus en luister je naar twee flitslezingen, van historicus Albert Buursma – die je meeneemt naar de tijd van de grote ramp – en Ate Wijnstra van Waterschap Noorderzijlvest – die je de huidige dreiging van het water laat voelen. Volg een rondleiding door de tentoonstelling en krijg een voorproefje van de locatievoorstelling ‘Disasterlicious’ van theatergroep YoungGangsters, die later dit jaar te zien zal zijn op Oerol en Festivalderaa.

De avond laat de geschiedenis zien van de eeuwige strijd om droge voeten te houden in Nederland. Die strijd is illustratief voor een globaal werken met én vechten tegen water en is actueler dan ooit: natuurrampen, smeltend poolijs, opwarmend zeewater, klimaatverandering, -ontkenning en -akkoord, ze zijn nooit ver weg in het nieuws. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum leer je meer over die lokale worsteling, maar wel onder het genot van een biertje.

Stadjersnight met Kerstvloed 1717
 donderdag 8 maart, 19:30
 gratis
 Noordelijk Scheepvaartmuseum
Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke says:

“The evening shows the history of the eternal struggle to maintain dry feet in The Netherlands. A battle illustrative for a global working with and fighting against water which is currently more topical than ever.”


Although it may have been three hundred years ago, the Christmas flood that hit the entire North Sea coast, is unlike anything. The coast all the way from Scandinavia until The Netherlands fought against the water and the elements. It is the biggest natural disaster that has struck The Netherlands over the past four centuries and thousands lost their lives. The storm flood in the night between 24 and 25 December 1717 destroyed countless Dutch, German, and Danish villages. In last year’s summer, a big art trip through North Groningen was already organized around this theme. Sixteen international artists from coastal and current flood areas showed their view of the relation between man and water.

Now until 11 March, you can also see an exhibition about the flood in the Northern Maritime Museum. Kerstvloed 1717 – De verwoestende vloed shows in three parts what happened before, during, and after the disaster by previously unrevealed eyewitness accounts that have been sitting in the archives for years. As a Stadjer you’re lucky, just before it ends, you can visit the exhibition for free during an exclusive Stadjers evening on Thursday 8 March.

During the evening you drink a free Christmas flood beer by Brouwerij Martinus and you can listen to two flash lectures by historian Albert Buurma – who takes you to the time of the big disaster – and Ate Wijnstra from Waterschap Noordelzijlvest – who will make you feel the current threat of the water. You can also join a tour and get a preview of the show Disasterilicious by theatre group Young Gansters, who will perform later this year at Oerol and Festivalderaa.

The evening shows the history of the eternal struggle to maintain dry feet in The Netherlands. A battle illustrative for a global working with and fighting against water which is currently more topical than ever: natural disasters, melting polar caps, warming of sea waters, climate change, its denial, its accords, they are always in the news these days. In the Northern Maritime Museum you learn more about the local struggle, but you do it while enjoying a beer.