Elke stap is een volgende | Academie Minerva

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“In de gelijknamige tentoonstelling in Academie Minerva wordt eindelijk eens de oudere kunstenaar in de spotlights gezet. Het verglijden van tijd en levensloop is hier tot onderwerp gemaakt.”


 English

Ouder worden we allemaal. Toch is een deel van de maatschappij duidelijk ingericht op jonge mensen. Ook in de kunstkritiek is veel aandacht voor jonge en pas afgestudeerde kunstenaars, beloftes van de toekomst. Maar wat gebeurt er als die veelbelovende jongeren onvermijdelijk ouder worden? Die vraag stelde Leo Delfgaauw zich in zijn proefschrift Elke stap is een volgende.

In de gelijknamige tentoonstelling in Academie Minerva wordt eindelijk eens de oudere kunstenaar in de spotlights gezet. Het verglijden van tijd en levensloop is hier tot onderwerp gemaakt. Met elke keuze die we maken, elke stap die we zetten, slaan we een nieuwe richting in, in ons leven. Welke stappen hebben de deelnemende kunstenaars gezet die leidden tot waar ze nu in het leven staan?

De combinatie tussen (promotie)onderzoek en kunst is een interessante: een mooie verbinding tussen theorie en praktijk. Op 10 oktober verdedigt Leo Delfgaauw zijn proefschrift. De tentoonstelling is vanaf die dag te zien bij Minerva.

Elke stap is een volgende
 dinsdag 10 tot en met vrijdag 20 oktober
 gratis
 Academie Minerva
 Facebook


Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“In the exhibition with the same name at Academy Minerva, the older artist is finally put in the spotlight. The passing of time and the cycle of life are made the subject here.”


We all grow older. Still, a big part of society is still clearly directed at young people. Among art critics, a lot of attention is directed at young and recently graduated artists as well, promises for the future. But what happens when those promising youngsters inevitably grow older? That’s the question Leo Delfgaauw asked in his dissertation Each step is a next one.

In the exhibition with the same name at Academy Minerva, the older artist is finally put in the spotlight. The passing of time and the cycle of life are made the subject here. With every choice we make, every step we take, we head into a new direction. What steps have the participating artists taken that have led them to where they currently find themselves in life?

The combination of (dissertation) research and art is an interesting one: a nice connection between theory and reality. On October 10th Leo Delfgaauw defends his dissertation. The exhibition can be seen from that day.