The Rolling Stones – Unzipped | Groninger Museum

Julia zegt:

“In deze welbezochte expositie heeft het Groninger Museum de Rolling Stones op een zowel intieme als monumentale wijze neer weten te zetten.”


English

Vanaf 20 november 2020 tot en met 28 februari 2021 is in het Groninger Museum de expositie The Rolling Stones – Unzipped te zien. De tentoonstelling is na Londen, de Verenigde Staten en Azië als primeur voor Europa naar Groningen gekomen. Om de zaterdag komen er een beperkt aantal tickets voor de daaropvolgende twee weken beschikbaar.

In deze welbezochte expositie heeft het Groninger Museum de Rolling Stones op een zowel intieme als monumentale wijze neer weten te zetten. De expositie is verdeeld over drie verdiepingen. Op de eerste verdieping wordt de bezoeker meteen tot dichtbij de bandleden gebracht. Een bijzonder aspect van deze verdieping is het volledig tot in de details nagebouwde appartement Edith Grove 102, waar Keith Richards en Mick Jagger zo’n vijftig jaar geleden woonden. De met sigaretten en bierflesjes besmeurde bende weerspiegelt de excentriciteit van de band, en de bezoeker loopt er midden doorheen.

Naast dit inkijkje laat de tentoonstelling de bezoeker meelezen in Keith Richards’ dagboeken, Mick Jaggers eigenzinnige kostuums bewonderen, en zelf in de studio te werk gaan. Op de derde verdieping is de finale van de expositie, maar in verband met COVID-19-maatregelen die het Groninger Museum heeft genomen moet even worden gewacht. Een lange rij, afgezet met palen leidt naar een ruimte waarin Paint It, Black uit speakers schalt. Bezoekers wachten geduldig. De verdieping lijkt een straat voor een concertzaal waarin de Rolling Stones optreden te suggereren. Een bezoeker vertelt me: “Dit is pure melancholie voor mijn generatie.”

Die melancholie heeft een bepaald bezoek aangetrokken; over het algemeen zestigers en zeventigers die hun jeugd in volle glorie herbeleven. Maar ook voor de bezoeker die de Stones niet in zijn hoogtijdagen heeft meegemaakt, is de expositie een echte aanrader.

The Rolling Stones – Unzipped
 tot en met zondag 28 februari
 29 (regulier) • 10 (CJP) • gratis (studenten en t/m 18 jaar) • kaartje kopen
 Groninger Museum
Facebook

Julia says:

“In this popular exhibition, the Groninger Museum has managed to portray the band both in an intimate and monumental manner.”


The exhibition The Rolling Stones – Unzipped runs from the 20th of November 2020 until the 28th of February 2021 in the Groninger Museum. Following London, the United States and Asia, the exhibition will now tour through Europe, premiering in Groningen. Every other Saturday, a limited amount of tickets become available for the following two weeks.

In this popular exhibition, the Groninger Museum has managed to portray the band both in an intimate and monumental manner. The exhibition has been divided over three floors. The first floor starts off by bringing the visitor close to the band members. A rather special aspect of this floor is the detailed reconstruction of Edith Grove 102, the apartment where Keith Richards and Mick Jagger lived some fifty years ago. The huge mess, mostly containing cigarette buds and beer bottles, mirrors the eccentricity of the band, and the visitor can walk right through it.

Aside from this glimpse into the band’s personal lives, the exhibition lets the visitor read along in Keith Richards’ diaries, admire Mick Jagger’s quirky outfits, and even get to work in the studio. The third floor houses the grand finale, but due to the COVID-19 measures the Groninger Museum has taken, there is a wait. A long waiting line created with barrier tape leads to a mysterious room from which Paint It, Black sounds powerfully. The visitors are patiently waiting. The floor resonates a street in front of a concert hall where the Stones are playing. A visitor tells me: “This is pure melancholy for my generation.”

This melancholy has attracted a certain type of visitor; generally, people in their sixties and seventies reliving their youths. But also for the visitor who has not experienced the Stones in its heyday, visiting this exhibition is still a must!