Wall House Weekenden | Wall House #2

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“De Wall House Weekenden zijn een uitgelezen kans om eindelijk eens binnen te kijken bij dit toch best wel bijzondere gebouw.”


 English

Als Groningers kijken wij natuurlijk niet meer op van een scheutje kleur en een paar uitgesproken vormen meer of minder: het Groninger Museum is al sinds 1994 een boegbeeld van de internationale postmodernistische architectuur midden in de stad. Hoewel de meningen waarschijnlijk altijd verdeeld blijven, is het gebouw inmiddels niet meer weg te denken. Het postmodernisme van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zette zich af tegen het wat hen betreft véél te functionele (en dus saaie) modernisme, dat uitgaat van de stelregel ‘vorm volgt functie’. Onzin, vond een groep architecten, waarom mag een gebouw niet ook een beetje leuk zijn? Vanuit die gedachte ontwierpen zij: met humor, kleur, motief en tal van verwijzingen naar eerder stijlen, stromingen en kunstenaars.

Wat veel mensen niet weten, is dat Groningen al sinds 2001 nóg zo’n architectonisch postmodernistisch hoogstandje rijker is. Toegegeven, het is ietsje kleiner dan het museumgebouw, maar daarom niet minder interessant. Het Wall House #2 (zogeheten door de enorme muur van 18,5 breed bij 14 meter hoog die het gebouw doorsnijdt en verdeelt in een woon- en werkgedeelte) werd oorspronkelijk ontworpen als woonhuis door de Amerikaanse architect John Hejduk, maar is in Groningen nooit op die manier gebruikt.

In de afgelopen jaren heeft het gebouw een culturele functie vervuld voor tentoonstellingen en artists in residence, maar was het meestal niet toegankelijk voor bezoekers. Sinds het gebouw vorig jaar in beheer van het Groninger Museum is gekomen, wordt de publieke en openbare functie weer teruggebracht.

Komend Paasweekend (en op Paasmaandag) vindt de seizoensopening van Wall House #2 plaats, vanaf dan is het elk weekend (tot en met 29 oktober) te bezoeken. Er worden elk weekend activiteiten georganiseerd, zoals workshops, lezingen en wedstrijden, er is een tentoonstelling te zien met werk van kunstenaars uit de wijk Hoornse Meer en er is een atelier voor kinderen. Info over de activiteiten is te vinden op de website van het Groninger Museum.

De Wall House Weekenden zijn een uitgelezen kans om eindelijk eens binnen te kijken bij dit toch best wel bijzondere gebouw.

Wall House Weekenden
 elk weekend, tot en met zondag 29 oktober
 gratis
 Wall House #2
 Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“The Wall House Weekends are an excellent opportunity to finally have a look inside this rather extraordinary building.”


As citizens of Groningen we are not surprised by an extra dash of color or some strong shapes here and there: the Groninger Museum has been an icon of international post-modern architecture in the middle of the city since 1994. Although it will most likely continue to divide opinions, the building has become an integral part of Groningen. The postmodernism of the eighties and nineties of the previous century rebelled against what they considered way too functional (read: boring) modernism, which maintained the maxim ‘form follows function’. Nonsense, according a group of architects, why can’t a building be a little more fun? On that note they designed: with humor, color, motive, and tons of references to earlier styles, trends, and artists.

What many people don’t know is that Groningen has gained another one of those postmodern gems since 2001. Admittedly it’s a bit smaller than the museum building, but nevertheless equally interesting. The Wall House #2 (its name comes from the huge wall, 18,5 meters wide and 14 meters high, that dissects the building and divides it into a living and working area) was originally designed as a residential building by the American architect John Hejduk, but has never been used that way in Groningen.

Over the past years, the building has fulfilled a cultural function for exhibitions and artists in residence, but was mostly closed to visitors. Since its management by the Groninger Museum last year, it regained its public function.

Coming Easter weekend (and Easter Monday), the season opening takes place and from that moment Wall House #2 can be visited every weekend (until October 29). Activities will be held every weekend like workshops, lectures, an exhibition with work from artists from the district Hoornse Meer, and there is a workplace for kids. More information about the activities can be found on the website of the Groninger Museum.

The Wall House Weekends are an excellent opportunity to finally have a look inside this rather extraordinary building.