World Press Photo 17 | Synagoge Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Alle foto’s die te zien zijn in de Synagoge zijn door de strenge selectie gekomen en vervolgens door een jury van professionals geselecteerd uit honderden foto’s als winnaars. Je kan er dus wel zeker van zijn dat het beste van het beste op het gebied van persfotografie daar bij elkaar is gebracht.”


 English

Het kan je nauwelijks ontgaan zijn: het is al een paar weken één en al fotografie dat de klok slaat op expo-gebied. De meeste locaties van tentoonstelling Nucleus van Galerie Noorderlicht zijn inmiddels afgelopen, maar die in Kunstruimte Galerie Block C loopt nog tot 9 december (zie de tip van collega Bodil) en die in Museum De Buitenplaats tot en met 3 december.

Wie geen genoeg kan krijgen van al dat moois kan zijn hart ophalen in de Synagoge: daar vindt tot en met 10 december World Press Photo 17 plaats. De beste, spannendste, indringendste, meest intrigerende persfoto’s van 2016 worden er gepresenteerd in acht categorieën: natuur, sport, dagelijks leven, nieuws, mensen, hedendaagse kwesties, langetermijnprojecten en spotnieuws. Fotografen van over de hele wereld zonden hun beste foto’s in voor de wedstrijd. De winnende foto’s trekken met een reizende tentoonstelling door maar liefst 45 landen, waar ruwweg 4 miljoen mensen het werk aanschouwen.

Vóór de foto’s deel mogen nemen aan de wedstrijd, worden ze beoordeeld op een aantal belangrijke spelregels. Dit is tenslotte persfotografie, geen kunstfotografie. Hoewel de fotograaf altijd een zekere creatieve vrijheid heeft bij het maken van de foto (denk aan standpunt, kader, sluitertijd, ISO, filters, lenskeuze en flitsen) mogen de foto’s niet inhoudelijk bewerkt en gemanipuleerd zijn en zo mogelijk een vertekend of zelfs fout beeld van de werkelijkheid geven.

Alle foto’s die te zien zijn in de Synagoge zijn door de strenge selectie gekomen en vervolgens door een jury van professionals geselecteerd uit honderden foto’s als winnaars. Je kan er dus wel zeker van zijn dat het beste van het beste op het gebied van persfotografie daar bij elkaar is gebracht. Deze toppers worden vergezeld van lokale fotografen Maarten de Kok en Andrea Stultiens, studenten fotografie van Academie Minerva en cursisten van de Fotomarathons. Door hun werk samen te tonen met foto’s die over de hele wereld gemaakt zijn, wordt de link met de eigen omgeving gemaakt. Groningen als onderdeel van het wereldtoneel. Komt dat zien!

Wie meer wil weten kan zonder te boeken dagelijks een rondleiding volgen voor maar 1 euro (exclusief entree), of één van de verdiepende avondprogramma’s bezoeken. Zo wordt er onder meer op donderdag 30 november (19.30-21.00, € 2,50 excl. entree) een Engelstalige discussie georganiseerd over de vluchtelingenproblematiek en op 7 december (19.30-21.00, € 2,50 excl. entree) een lezing over Visual Storytelling door de 3e-prijswinnaars van de World Press Photo 17 Digital Storytelling Contest. Zie de website voor het hele programma.

Foto: Sven Sleur

World Press Photo 17
  tot en met zondag 10 december
 7,50 (volwassenen) • 6 (studenten/stadjerspas/onder de 18)
 Synagoge Groningen
Facebook


Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“All photographs shown in the Synagoge have passed a strict selection and were then chosen as winners out of hundreds of pictures by a jury of professionals. So you can be sure that the best of the best when it comes to press photography is collected there.”


All photographs shown in the Synagoge have passed a strict selection and were then chosen as winners out of hundreds of pictures by a jury of professionals. So you can be sure that only the best of the best when it comes to press photography is collected there.

It can hardly have escaped you: it has been all photography the last few weeks that filled the expos. Most locations of Nucleus by Noorderlicht have ended their exhibitions, but the ones in Kunstruimte Galerie Block C (see the tip by colleague Bodil) still runs until December 9th and the one in Museum De Buitenplaats until December 3rd.

Those who can’t get enough of all this beauty can eat their heart out in the Synagoge where World Press Photo 17 takes place until December 10th. The best, most exciting, most pervasive, most intriguing press photos of 2016 are presented in eight categories: nature, sport, daily life, news, people, contemporary issues, long-term projects, and mocking news. Photographers from all over the world sent in their best work for the contest. The winning photographs move all over the world with a travelling exhibition through no less than forty-five countries, attracting roughly four million spectators.

Before photographs are allowed to enter the contest, they are judged according to a number of important rules. After all, this is press photography, not art photography. Although the photographer always enjoys a certain artistic freedom when taking his pictures (for example standpoint, framework, shutter speed, filters, ISO, choice of lenses and flashes), it is not permitted to retouch or manipulate and possibly give a distorted or even wrong representation of reality.

All photographs shown in the Synagoge have passed a strict selection and were then chosen as winners out of hundreds of pictures by a jury of professionals. So you can be sure that the best of the best when it comes to press photography is collected there. These stars are accompanied by local photographers Maarten de Kok and Andrea Stultiens, photography students of Academie Minerva and participants of the Photomarathons. By showing their work together with the photographs that are taken all over the world, the link with the local environment is forged. Groningen as a part of the world stage, Come and see!

Those who want to know more can join a daily tour for only one Euro (entrance excluded) without booking in advance, or join one of the deepening evening programs. For example, a discussion concerning the refugee problem is organized on December 7 (19.30-21.00, € 2,50 (entrance excluded), in English) and a lecture on Visual Storytelling by the 3rd place winner of the World Press Photo 17 digital Storytelling Contest. See the website for the complete program.