Designroute en piepschuimparty | binnenstad Groningen

Saskia zegt:

“Duurzaamheid is bij uitstek een onderwerp waar veel creativiteit bij komt kijken en waar de resultaten direct zichtbaar zijn voor bezoekers van de stad. Dat maakt dit een bijzonder en innovatief evenement.”


English

Hoe maak je duurzaamheid op een leuke manier zichtbaar? Nou, door een piepschuimparty te programmeren in combinatie met een designroute in de binnenstad. De stad Groningen is bij uitstek een innovatieve stad die op allerlei manieren werkt aan duurzaamheid.

In 2050 zou de Nederlandse economie volledig circulair en duurzaam moeten zijn. Hergebruik is daarbij het sleutelwoord. House of Design lanceerde daarom in 2018 het initiatief Groningen Ontwerpt. Het thema is dit jaar afvalstromen in de binnenstad. Winkeliers, beleidsmakers, ontwerpers en onderzoekers kijken naar duurzame alternatieven voor de Groningse binnenstad. Tijdens de Designroute vertellen ze over hun producten die in de deelnemende winkels te zien zijn. Kom kijken wat er gebeurt met oude kaasplanken, plastic verpakkingsmateriaal, flessen, kaarsen en kleding.

Diezelfde dag organiseren de Hanzehogeschool, afvalverwerker Virol, Kenniscentrum Noorderruimte en enkele winkeliers een ludieke inzamelingsactie van piepschuim. Zo wordt er een installatie van piepschuim gemaakt waarbij meelwormen het piepschuim afbreken en omzetten tot compost. Je leest het goed! Zo ver gaat de biotechnologie al en je kunt ze in levende lijve aanschouwen als ze hun diner nuttigen. Het is mogelijk je eigen piepschuim in te leveren, dus dat is ook nog mooi meegenomen toch? Tegenover de winkel van Laif & Nuver, die zelf deelnemer is aan de Designroute, is de kraam van de piepschuimparty te vinden.

Duurzaamheid is bij uitstek een onderwerp waar veel creativiteit bij komt kijken en waar de resultaten direct zichtbaar zijn voor bezoekers van de stad. Dat maakt dit een bijzonder en innovatief evenement.

Bekijk voor het volledige programma de folder.

Designroute en piepschuimparty
 zondag 7 oktober, 12:00-17:00
 gratis
 binnenstad Groningen


Saskia says:

“Sustainability is a subject par excellence that requires a lot of creativity and creates immediately visible results for the city and its citizens and visitors. This makes for a very special and innovative event.”


How do you make sustainability visible in a fun way? Well, by programming a styrofoam party in combination with the design route in the inner city. Groningen is making a name as an innovative city which works hard on sustainability in many different ways.

In 2050 the Dutch economy should be entirely circular and sustainable. Recycling is the key term. With this in mind, House of Design launched the initiative Groningen Ontwerpt (Groningen Designs). This year’s thema is waste streams in the inner city. Shopkeepers, policy makers, designers, and scientists investigate sustainable alternatives for the inner city. During the Designroute they talk about their products which are visible in the participating stores. Come and have a look at what happens with old cheese boards, plastic wrapping material, bottles, candles, and clothing.

On the same day, the Hanzehogeschool, waste processor Virol, Kenniscentrum Noorderruimte, and several shop owners organize a fun collection of styrofoam. Installations will be built in which worms break the styrofoam down and turn it into compost. Yes that’s right! That’s how far biotechnology has come and you can see it all live. It’s also possible to get rid of your own styrofoam by handing it in, which is another plus, right? You can find the styrofoam stand across from the store Laif&Nuver, itself a participant in the Designroute as well.

Sustainability is a subject par excellence that requires a lot of creativity and creates immediately visible results for the city and its citizens and visitors. This makes for a very special and innovative event.