Energy Lecture: National Energy Policy of the Netherlands | Energy Academy Europe

Filmcurator Derek Boudewijn Floor zegt:

“De tijd dat duurzaamheid iets was voor hippies met geitenwollen sokken is wel voorbij, en hier in Groningen voelen we de klok letterlijk tikken.”


Met de serie Energy Lectures wil de Energy Academy een platform bieden voor het delen van kennis over energie en innovatie. Zoals de aardbeving met een kracht van maar liefst 3,4 op de schaal van Richter opnieuw pijnlijk onderstreepte wordt het hoog tijd dat we serieuze alternatieven voor fossiele brandstoffen vinden. De tijd dat duurzaamheid iets was voor hippies met geitenwollen sokken is wel voorbij, en hier in Groningen voelen we de klok letterlijk tikken.

Op 16 januari wordt er in Groningen een lezing over het nationale energiebeleid gehouden, door niemand minder dan Bert Stuij. Hij is nationaal manager energieprogramma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een in Delft afgestudeerde werktuigbouwkundige, die zich bezighield met olieplatforms bij grote fossiele jongens als Shell voordat hij zich op innovatie ging richten.

Wat deze lezing zo relevant maakt is dat Stuij een verbinding zal leggen tussen het energieakkoord uit 2013, het akkoord van Parijs en het regeerakkoord dat vorig jaar tot stand kwam. Dit betekent dat we van hem niet alleen een goed technisch overzicht van het veld mogen verwachten, maar ook een praktische vertaling naar wat dit de komende jaren gaat betekenen. Welke doelstellingen wil Nederland halen, is dat wel mogelijk, is het genoeg, en welke afwegingen worden er hierbij door het rijk eigenlijk meegenomen?

In het regeerakkoord staan aardig wat doelen: zo moeten in 2030 alle kolencentrales dicht zijn en onze auto’s helemaal emissieloos. Om de uitstoot van broeikasgassen voldoende omlaag te brengen zet het nieuwe kabinet vol in op de opslag van CO2. Maar wat dit laatste betreft zijn er al veel kritische geluiden te horen: is opslag wel veilig, haalbaar, en is het wel de beste manier? Het leeuwendeel van de CO2-uitstoot wordt bijvoorbeeld voor rekening genomen door de industrie. Hier wil het kabinet 18 miljoen ton vanaf halen door middel van CO2-opslag. Zijn er slimmere manieren te bedenken om de industrie zoveel schoner te maken dat dit helemaal niet meer nodig is?

En dan is er natuurlijk de vraag wat de afspraken in het regeerakkoord betekenen voor Groningen. De Stad was goed op weg door te investeren in aardwarmte, maar ja, ook dat lijkt nu een doodlopende zaak. Vorig jaar werd in de gemeenteraad duidelijk dat de veiligheidsrisico’s roet in het eten gooien en wel vanwege (u raadt het al) de gaswinning, en de hierdoor veroorzaakte aardbevingsproblematiek. Hoe gaan we op een duurzame en veilige manier genoeg energie opwekken en welke rol kan Groningen hierin nog spelen?

Het zijn grote en fundamentele opgaven waar we voor staan. Deze lezing kan hopelijk wat wegwijs bieden en biedt veel ruimte voor inbreng en discussie. Me dunkt dat er genoeg te vragen valt.

Energy Lecture: National Energy Policy of the Netherlands
dinsdag 16 januari, 14:00 tot 15:30
 gratis • aanmelden
 Energy Academy Europe
Facebook