Saskia Sassen: Inclusiviteit in steden | Grand Theatre

Filmcurator Derek Boudewijn Timmy zegt:

“Een lezing om naar uit te kijken!”


 English

De spreker waar ik deze editie van Let’s Gro het meest naar uitkijk is Columbia professor Saskia Sassen. In 1991 publiceerde Sassen The Global City, waarin ze de grensoverschrijdende dynamiek en netwerken beschreef die grote steden tot één globale stad maken buiten de greep van hun natiestaten. Sindsdien wordt ze als een van de meest vooraanstaande sociologen gerekend als het gaat om steden, globalisering en migratiestromen.

In haar recentere boek Expulsions (2014) beschrijft ze de systematische werking van wereldwijd kapitalisme en de ontwrichtende gevolgen die dat op lokale schaal heeft. Sassen benadrukt het belang dat genormaliseerde concepten worden uitgedaagd door daar open over na te denken in de fase voordat ons brein de gedachten stuurt op basis van gangbare theorieën en genormaliseerde concepten. In andere woorden: dat we ons realiseren dat het eigenlijk raar is dat ons brein het raar vindt om dingen die raar zijn raar te vinden. Vanuit daar wijst ze op moderne vormen van uitputtende economie – met name high finance – en vraagt zich af welke gevolgen dat heeft voor steden.

Haar werk leidt tot veel vragen over de ontwikkeling van de moderne stad. Wat betekent het als vastgoed wordt opgekocht of ontwikkeld door buitenlandse ondernemingen? Hoe belangrijk is het dat mensen in een stad wonen? Wie heeft het recht in de stad te wonen? Hoe zorgt de stad ervoor dat de mensen die op het eerste gezicht weinig macht hebben toch macht en mogelijkheden hebben. Hoe zorgen we dat degenen die een stem moeten hebben in de stad deze ook houden?

Allemaal ontzettend interessant natuurlijk maar ik ben bang dat het niet allemaal aan bod zal komen op vrijdagavond. Het zal vooral gaan over inclusiviteit en het belang van kleinere steden met een sterke kern. Desalniettemin een lezing om naar uit te kijken!

Foto: Financieel Dagblad

Saskia Sassen: inclusiviteit in steden
 vrijdag 1 november, 20:00
 gratis
Grand Theatre
 Facebook

Filmcurator Derek Boudewijn Timmy says:

“A keynote to look forward to!”


The keynote I’m looking forward to most for this year’s edition of Let’s Gro, is the one by Columbia professor Saskia Sassen. In 1991 she published The Global City, in which she discussed the border transcending dynamics and networks that shape the big cities of the world into one big global city, beyond the reach of national authorities. Since then she is regarded as one of the most prominent sociologists when it comes to cities, globalization and migration.

In her recent work Expulsions (2014), she describes the systematic functioning of world wide capitalism and its destabilizing consequences on local scales. She emphasized the need to challenge normalized concepts in the pre-theoretic phase, the phase before our thinking is automatically guided by acknowledged paths. In other words, the need to realize how strange it is that our brain thinks it’s strange to qualify as strange those things that are actually strange. From there she points to modern extractive logics – mainly high finance – and investigates its consequences for cities.

Her work raises many question concerning the development of the modern city. What does it mean when assets are being bought by foreign investors? How important is it for people to live in a city? Who has the right to live in the city? How can cities empower those who seemingly have very little power and capabilities? How do we make sure that the people deserve a voice in the city obtain or maintain one?

All fantastically interesting questions of course, but I am afraid most cannot be dealt with this evening. Her lecture this evening will mostly deal with inclusion in cities and the need for smaller cities with a stronger core. Nonetheless, a keynote to look forward to!