Folk Road Show | d’Olle Schoul in Feerwerd

Filmcurator Derek Boudewijn Timmy zegt:

“Voor je volgende muzikale openbaring hoef je niet te wachten tot Eurosonic. Ga deze mannen zien, nu, voordat ze echt doorbreken en je achteraan staat in de rij.”


 English

Ken je die momenten dat je bij een optreden bent, je je ogen sluit en je een van de puurste muzikale ervaringen uit je leven ondergaat? Het blijft toch raar als je na zo’n ervaring gewoon in een huiskamer, een kringloopwinkel of een gymzaal in een Haagse buitenwijk blijkt te staan en je deze ervaring gedeeld hebt met slechts een handjevol mensen. Dit heb ik nu meer dan eens meegemaakt bij Folk Road Show en elke keer denk ik dat het nu toch wel de laatste keer zal zijn, voordat ik word verdrukt door een massapubliek.

Zoals de naam misschien al doet vermoeden is Folk Road Show niet zozeer een band, maar een groep bevriende muzikanten die elkaar begeleiden bij elkaars liedjes. De vijf mannen zijn afkomstig uit Nederland, Canada en Nieuw-Zeeland en tot hun instrumentale spectrum behoren, naast gitaren, onder andere harmonica’s, banjo’s en een trombone. Hoewel bijna alle nummers bijeen gehouden worden door prachtige samenzang heeft elke songwriter een heel duidelijke eigen stijl.

Mijn favorieten zijn de nummers van Olaf Caarls (aka Long Conversations and the Closet Orchestra) en Pieter van Vliet (aka Port of Call). De eerste heeft het talent om je met zijn teksten mee te nemen naar flarden van een verhaal waarvan je het begin en het einde niet kent. Pieter is in staat om met zijn sfeeropbouw nummers te creëren die beginnen alsof ze onderdeel zijn van het natuurlijke omgevingsgeluid. Zijn prachtige stem maakt de muzikale atmosfeer compleet. In combinatie met de andere songwriters biedt Folk Road Show elk wat wils.

Na een zomertour door Canada volgt nu de Benelux-tour, waarmee de muzikanten, naast een aantal kleine intieme gelegenheden, ook iets grotere clubs zoals Gebr. De Nobel, Paradiso en Simplon aandoen. De tour gaat op 25 november van start in het Dorpshuis d’Olle Schoul in Feerwerd en is onderdeel van Roodehaan live! Roodehaan, bekend van de wekelijkse zomerconcerten, organiseert deze winter tweewekelijks een concert, met bijbehorend diner. Wellicht hebben ze zelfs nog een stacaravan of een grasdakwoning beschikbaar voor een echte Ommeland-ervaring.

Het tweede album Gold is net uit en de video voor de single met dezelfde titel kun je hier alvast bekijken. Ikzelf twijfel nog of ik het van tevoren zal luisteren of dat ik me live zal laten verrassen. Hoe dan ook raad ik eenieder aan om te komen luisteren, hetzij in Roodehaan, hetzij aan het Boterdiep. Voor je volgende muzikale openbaring hoef je niet te wachten tot Eurosonic. Ga deze mannen zien, nu, voordat ze echt doorbreken en je achteraan staat in de rij.

Recent werd bekend dat Folk Road Show voorafgaand aan de start van de tour, op donderdag 23 november, ook nog op bezoek gaat bij Jan Douwe Kroeske, voor een 2 Meter Sessie

Folk Road Show
 zaterdag 25 november, 20:30
 9,50 • 19,50 (diner)
d’Olle Schoul


Filmcurator Derek Boudewijn Timmy says:

“For your next musical revelation you don’t need to wait for Eurosonic. Go see these guys, now, before they really break through and you’ll be cueing at the end of the line.”


You know these moments when you’re at a show, you close your eyes and have one of those pure musical experiences? It’s always weird when afterward you realize you find yourself in a living room, a thrift shop, or a small gym on the outskirts of the city and that you shared this experience with only a handful of people. This has now happened to me more than once with Folk Road Show and every time I’m sure this must be the last time before I’ll be jostled by the masses.

As the name might suggest, Folk Road Show isn’t really a band, but rather a group of friends helping each other out with each other’s tunes. The five men come from The Netherlands, Canada, and New-Zealand and apart from guitars, their instruments range from harmonicas and banjos to a trombone. Although basically all the songs are held together by beautiful vocal harmonies, every songwriter has a clearly recognizable style.

My favorites are the songs of Olaf Caarls (aka Long Conversations) and Pieter van Vliet (aka Port of Call). The first one has the talent to let his lyrics draw you into glimpses of a story of which you know neither the end nor the beginning. Pieter is capable of building songs with an aura that make them feel like a part of the natural environment. His beautiful voice makes the musical atmosphere complete. In combination with the other songwriters Folk Road Show has something to offer for everyone.

After a summer tour in Canada they will now tour the Benelux and, apart from some smaller intimate venues, are set to perform in clubs like Gebr. De Nobel, Paradiso, and Simplon (December 15). The kickoff takes place on November 25 in the village hall ‘d Olle Schoul in Feerwerd and is part of Roodehaan live! Roodehaan, known for its weekly summer concerts, is organizing a bimonthly concert evening this winter with dinners as well. Perhaps they still have a spare caravan or a grass roof hut available for the ultimate “Ommeland” experience.

The second album Gold has just been released and you can see the video for the single with the same title here. I’m not sure whether I will have a listen beforehand or if I’ll let them surprise me live. Anyway, I do recommend everyone to come and listen, either in Roodehaan or at the Boterdiep. For your next musical revelation you don’t need to wait for Eurosonic. Go see these guys, before they really break through and you’ll be cueing at the end of the line.

Recently it was announced Folk Road Show will visit Jan Douwe Kroeske preceding the tour on Thursday November 23 to record a 2 Meter Sessie, thereby joining the likes of Nirvana, Ryan Adams, My Morning Jacket, and Elliott Smith to name a random few.