Kiosk w/ Youandewan, Christian Thomas & Will Jr. | OOST

Filmcurator Derek Boudewijn Timmy zegt:

“Ik ben benieuwd hoe Youandewan klinkt van achter de draaitafels en buiten mijn huiskamer. Ik verwacht iets meer uplifting en iets meer uptempo, en als de kwaliteit hetzelfde is als van zijn producties dan wordt het een mooie clubavond.”


English

Als ik aan Youandewan denk, denk ik eerst aan 1988. Een tearjerker van een track, die me ergens op een verlaten winterse vlakte neerzet zonder dat ik het koud krijg. Het was een van de eerste tracks die me liet voelen hoe house of techno kon klinken, niet in een club, maar thuis. Huiskamertechno.

Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat die track gereleased werd, maar toen dat toch gebeurde verlegde Youandewan zijn focus van het remixen naar het produceren. Iets waar we dankbaar voor mogen zijn. Geen van zijn latere producties lijkt nog maar een beetje op 1988. Er klinken veel meer UK garage- en bass-invloeden door, maar het huiskamergevoel is bij mij nog wel vaak aanwezig.

Anderhalf jaar geleden bracht hij het album There is no right time uit, waarop house tracks worden afgewisseld met downtempo stukken. Het album vormde zich in een voor hem eenzame periode en dat hoor je terug. Ook andere producties van Youandewan kunnen je, hoewel luchtig in hun geluid, emotioneel alle kanten mee op nemen. De beats zijn bij hem meestal ondergeschikt aan de melodieën. Het klinkt alsof je in een warm bad zit, met af en toe een vleugje jazz of zo’n wobbelige bassline waar Britten goed in zijn.

Ik ben benieuwd hoe Youandewan klinkt van achter de draaitafels en buiten mijn huiskamer. Ik verwacht iets meer uplifting en iets meer uptempo, en als de kwaliteit hetzelfde is als van zijn producties dan wordt het een mooie clubavond.

kiosk w/ youandewan, christian thomas & will jr.
 vrijdag 15 juni, 23:59
 7
OOST
Facebook

Filmcurator Derek Boudewijn Timmy says:

“I’m curious how Youandewan sounds behind the decks and outside of my living room. I expect a little more uplifting and a little more uptempo, and if the quality level is equal to that of his productions, it will be a great night at the club.”


When I think of Youandewan, I think first and foremost of 1988. A tearjerker of a track, that puts me on a desolated winter plain without feeling cold. It was one of the first tracks that showed me how house or techno could sound, not in a club, but at home. Living room techno.

The track wasn’t meant to be released, but after it happened Youandewan shifted his focus from remixing to producing. Something we should be thankful for. None of his later productions are similar to 1988. They contain much more UK bass and garage influences, but the living room vibe often remains.

A year and a half ago he released the album There is no right time, on which house tracks are alternated with downtempo pieces. The album was formed at a time when he felt alone and you can hear it. His other productions as well, despite their airy sound, can drag you all kinds of places emotionally. Beats are often subordinate to the melodies. It sounds like you’re in a warm bath with an occasional pinch of jazz or one of those wobbly basslines the British are good at.

I’m curious how Youandewan sounds behind the decks and outside of my living room. I expect a little more uplifting and a little more uptempo, and if the quality level is equal to that of his productions, it will be a great night at the club.