Lee Scratch Perry & Mad Professor | Simplon

 Muziekcurator Jannes zegt:

“Ga hierheen omdat je respect wil tonen aan een levende legende terwijl je probeert op te gaan in een samenkomst van ‘positive vibrations’ die meer zoden aan de mentale dijk zetten dan je yogajuf.”


 English

Op 26 juni komt één van ‘s werelds honderd beste artiesten ooit (volgens Rolling Stone Magazine) naar het zaaltje aan het Boterdiep. Lee Scratch Perry is door zijn status zijn hoge ticketprijs waard. Graag vertel ik waarom.

Ten eerste moet je weten dat bijna iedere reggae- en dub-liefhebber Lee Scratch Perry bewondert om zijn producties, en dat iedere verzamelaar jaloers keek naar zijn collectie aan dubplaten en prullaria. Ik zeg keek, want zijn collectie is maar liefst twee keer in rook opgegaan. Hoe dit precies kon gebeuren is een lang verhaal, dus ‘Google it’ als je geïntrigeerd bent geraakt.

Ten tweede is de kans dat je deze man van 81 ooit weer in Groningen zult bewonderen toch wel erg gering. Hoewel zijn markante kledingstijl gecombineerd met zijn kleurrijke haar aardig wat jaren verbloemt, is Lee Scratch Perry oud, en dat ga je merken.

De jaren zullen terug te horen zullen zijn in de performance. Verwacht daarom niet een denderende show. Verwacht zelfs lichtelijk ongemakkelijk te worden wanneer je weer geen idee hebt wat hij probeert te zeggen. Ga hierheen omdat je respect wil tonen aan een levende legende terwijl je probeert op te gaan in een samenkomst van ‘positive vibrations’ die meer zoden aan de mentale dijk zetten dan je yogajuf.

Lee Scratch Perry & Mad Professor
 woensdag 21 juni, 20:30
 23 (VVK), 24 (DVK)
 Simplon
Facebook

Music curator Jannes says:

“Go because you want to pay your respects to a living legend while trying to blend into a gathering of ‘positive vibrations’ that has a larger mental effect than your yoga teacher.”


On June 26th one of world’s best artists ever (according to Rolling Stone Magazine) comes to the small venue at Boterdiep. Lee Scratch Perry, by his status alone, is worth the high ticket price. I’m happy to explain why.

First of all you should know that almost every reggae and dub lover admires Lee Scratch Perry for his productions and that every collector jealously gazed at his collection of dub records and rubbish. I say gazed, as his collection went up in smoke twice. How this could happen exactly is a long story so Google it if you got intrigued.

Second, the chance you’ll see this 81 year old man again in Groningen is rather small. Although his remarkable style of clothing with his colorful hair hides a good number of years, Scratch Lee Perry is old and you will notice.

The years shall be heard in the performance. Therefore don’t expect a dazzling show. Expect even to feel somewhat awkward when you have no idea again of what he’s trying to say. But go because you want to pay your respect to a living legend while trying to blend into a gathering of ‘positive vibrations’ that has a larger mental effect than your yoga teacher.