Lets Radiokoor + Riga Sinfonietta (De Oosterpoort)

 Theatercurator Tjitske zegt:

“Koorzang die letterlijk bovennatuurlijk klinkt. Niet alledaags en zeker niet eenvoudig met Pärt op het program, maar als je onder de dertig bent raad ik het aan om voor € 12,50 eens een heel andere avond klassiek uit te proberen.”


Read the English text below

Op zaterdag 4 maart kun je in de Grote Zaal van de Oosterpoort luisteren en kijken naar een klassiek koorconcert van het Lets Radiokoor in samenwerking met de musici van Riga Sinfonietta. Het koor bestaat al sinds 1940 en heeft inmiddels meerdere prijzen gewonnen. Het Lets Radiokoor blinkt vooral uit in werken van Russische en Baltische bodem. Dit keer staat de beroemde Baltische componist, Arvo Pärt, uitgebreid op het programma. Ook Seven Last Words From the Cross van de Schotse componist James MacMillan komt voorbij. Riga Sinfonietta is een jong ensemble dat in zijn korte bestaan al met vele vooraanstaande partijen heeft gewerkt.

In 2015 was het koor al eerder te gast in Groningen, optredend in de Martinikerk. Dit was zo goed ontvangen dat het tijd is om er nog een keer van te genieten. Voorafgaand aan het concert kun je ook nog om 19:00 naar een inleiding luisteren.

Lets Radiokoor en Riga Sinfonietta
 zaterdag 4 maart, 20:15
 39,50 (regulier), 12,50 (tot en met 29 jaar), kaartje kopen
 De Oosterpoort

 Theatre curator Tjitske says:

“Choral song that sounds literally supernatural. Not everyday and certainly not easy with Pärt on the program, but if you’re below thirty I recommend to try a very different classical evening for € 12,50.”


On Saturday the fourth of March you can listen and watch a classical choir concert in the Grote Zaal of De Oosterpoort by the Latvia Radio Choir in association with the musicians of Riga Sinfonietta. The choir exists since 1940 and has meanwhile won multiple prizes. The Latvia Radio Choir excels especially in works from Russian and Baltic soil. This time, the famous Baltic composer Arvo Pärt is extensively featured in the program. Seven Last Words From The Cross by the Scotish composer James MacMillan also passes. Riga Sinfonietta is a young ensemble that has in its brief existence already worked with many prominent parties.

In 2015 the choir was already a guest in Groningen, performing in the Martinikerk. This was so well received that it is time to enjoy it once more. Prior to the concert, there is the possibility to listen to an introduction starting at 19.00.