Moaning | Vera

Muziekcuratoren Ruben van Walraven en Ike de Zeeuw Ike zegt:

“Beetje wave, beetje noise, beetje nihilisme. Gewoon gaaf.”


English

Moaning kwam voor het eerst op mijn radar met de videoclip van hun single The Same een paar jaar geleden. In de clip speelt de band in een leegstaand huis en wordt er om hen heen gefeest en gesloopt. Goed concept en een gaaf nummer. Beetje wave, beetje noise, beetje nihilisme. Gewoon gaaf.

Blijkbaar vonden ze dat bij Sub Pop ook en na een jaar of wat actief spelen in de LA scene werd Moaning getekend voor een album. Het album, getiteld Moaning, voert alle hiervoor genoemde elementen nog iets op, wat resulteerde in een ijzersterk debuutalbum. Het lijkt dan ook logisch dat de band sinds de release afgelopen maart al zo’n beetje non-stop op tour is samen met bands als Preoccupations en Metz.

Ik ben erg benieuwd of ze hun live reputatie waar kunnen maken deze vrijdag in Vera. Hooggespannen publiek na deze lange, warme zomer zonder club. En dan het hele pand ook nog eens verbouwd. Het kan alle kanten op, maar waarschijnlijk wordt het gewoon gaaf. Zie je daar!

Moaning
 vrijdag 31 augustus, 22:00
 10 • gratis (Vera Clubkaart)
 Vera
 Facebook

Muziekcuratoren Ruben van Walraven en Ike de Zeeuw Ike says:

“Bit of wave, bit of noise, bit of nihilism. Simply cool.”


Moaning first appeared on my radar with the video of their single The Same a few years ago. In the video the band performs in an empty house and around them there is party and destruction. A great concept and a cool song. Bit of wave, bit of noise, bit of nihilism. Simply cool.

Apparently that’s what they thought at Sub Pop and after a year of playing shows in the LA scene, they were signed for a record. The album, entitled Moaning, takes all the aforementioned elements and adds to them, resulting in a strong debut. It therefore makes sense that since the release in March, the band has been touring more or less nonstop, together with bands like Preoccupations and Metz.

I’m very curious if they can live up to their live reputation on this Friday in Vera. Tensions will be high after a long hot summer without club. Plus the whole building has been reconstructed. It can go many ways, but most likely it will simply be cool. See you there!