Plaatpresentatie De Kat + 3times7 (Vera)

Muziekcurator Bas Schröder Muziekcurator Bas zegt:

“Ik heb ze nu een aantal keer gezien omdat ze overal in Groningen opdoken de afgelopen tijd, en als je dan toch blues wilt maken doe het dan maar zo.”


 English

Ik heb niks met blues. Ik geloof niet dat dat aan de blues zelf ligt, en ook niet aan mij, maar meer aan de onevenredig grote aanwezigheid hiervan op jamsessies, de ellendige uitvoering in gitaarwinkels op ongestemde instapmodellen en door het hoofd dat John Mayer trekt, alsof ‘ie zelf de katoen nog van het land heeft getrokken. Maar goed, daar kunnen die jongens van De Kat niets aan doen.

Ik heb ze nu een aantal keer gezien omdat ze overal in Groningen opdoken de afgelopen tijd, en als je dan toch blues wilt maken doe het dan maar zo.

Virtuoos zonder vervelend, uitgesponnen zonder saai, en ze nemen zo nu en dan een aardige afslag op de crossroads van het genre (snap je ‘m? Crossroads, Robert Johnson, ziel, duivel etc.). Ze hebben een aardige fanschare opgebouwd, dus het zal wel druk worden in Vera.

De opwarming van het publiek is in handen van 3times7. Waar de bandnaam doet vermoeden dat we hier te maken hebben met zwartgeverfde-haren-emo-rock met maatwisselingen, is het in werkelijkheid een aangenaam psychedelisch orkestje, met een drummer die zichzelf zo ongeveer van z’n kruk afdrumt. Kom dus op tijd.

Plaatpresentatie De Kat + 3times7
 vrijdag 10 maart, 20:30
 2,50
 Vera
Facebook

Muziekcurator Bas Schröder Music curator Bas says:

“I’ve seen them a number of times because they surfaced everywhere in Groningen recently, and if you must make blues then do it like this.”


I don’t care for blues. I don’t believe that it’s because of the blues itself, neither that it’s because of me, but rather because of its disproportionate presence in jam sessions, the wretched performances in guitar stores on untuned entry level models, and the face John Mayer makes, as if he’s pulled the cotton from the fields himself. Anyway, the guys from De Kat can’t help that.

I’ve seen them a number of times because they surfaced everywhere in Groningen recently, and if you must make blues then do it like this.

Virtuoso without annoying, spun out without boring, and every now and then they take a nice turn on the crossroads of the genre (Get it? Crossroads, Robert Johnson, soul, Devil, etc.). They have built quite a fan base so it will be crowded in Vera.

The warm-up for the audience will be in the hands of 3times7. Where the bandname suggests that we are dealing with blackpainted hair emo rock with tempo changes, it is actually a pleasant psychedelic orchestra, with a drummer drumming himself more or less off his stool. So be on time.