Preoccupations | Vera

Muziekcuratoren Ruben van Walraven en Ike de Zeeuw Muziekcurator Ike zegt:

“De band speelt gejaagde post-punk en wave met een donkere ondertoon. Fel klinkende gitaren, stoïcijnse drumpatronen en dwingende zanglijnen vol weemoed.”


 English

Hoezee, hoezee, verenigt u in feestgedruis! Preoccupations doet ons aller Vera weer aan en dat is een feestje waard. Want laten we wel wezen, in Vera klinkt deze band gewoon het aller, allerbest (ondergetekende heeft deskundig onderzoek verricht en zie hier de conclusie).

De laatste keer dat de band (toen nog Viet Cong geheten) Vera bezocht, was in 2015. Naderhand in de kelderbar duwde de gitarist de opnames van de avond in mijn handen. Wat op dat moment als een gouden gift voelde, en dat misschien nog steeds wel is.
Ze werden dat jaar tweede in de poll, tussen geweldenaars Mike Kroll (eerste) en Ought (derde). Een goed jaar voor shows! Cijfertjes en goede rapporten daar gelaten, was het ook gewoon geweldig. Wederom mijn geheel objectieve mening.

De band speelt gejaagde post-punk en wave met een donkere ondertoon. Fel klinkende gitaren, stoïcijnse drumpatronen en dwingende zanglijnen vol weemoed. Het nieuwste album getiteld Preoccupations, uit 2016 alweer, gaat door waar het vorige, Viet Cong (2015), ophield. Wel is er een stap naar een meer jarentachtigsound gezet en zijn de liedjes misschien iets dromeriger.

Ook nog leuk om te weten: in Preoccupations zitten twee ex-leden van Women, wat ook al zo’n geweldige band en Vera-topper was. Dus doe jezelf een plezier en kom 25 mei gewoon.

Preoccupations
 donderdag 25 mei, 21:00
 13
 Vera
 Facebook

Muziekcuratoren Ruben van Walraven en Ike de Zeeuw Music curator Ike says:

“The band plays impatient post-punk and wave with a dark undertone. Sharp sounding guitars, stoic drum patterns, and compelling vocals full of melancholy.”


Hurrah, hurrah, unitest thou in festivity! Preoccupations comes upon Vera once again and that’s worth a party. Because let’s be honest, in Vera this band sounds at its absolute absolute best (yours truly has conducted expert research and here’s the conclusion).

The last time the band (at that time known as Viet Cong) visited Vera was in 2015. Afterwards in the basement bar, the guitarist handed me the recordings of that evening, which at that moment felt like a golden gift and perhaps still is. They finished second in the poll that year between the tyrants Mike Kroll (first) and Ought (third). A good year for shows! Numbers and good marks aside, it was simply amazing. Once again my entirely objective opinion.

The band plays impatient post-punk and wave with a dark undertone. Sharp sounding guitars, stoic drum patterns, and compelling vocals full of melancholy. The newest album Preoccupations (2016) picks up where the former, Viet Cong (2015), left off. They do however make a move towards more of an eighties sound and the songs are perhaps a bit more dreamy.

Also good to know: in Preoccupations there are two ex-members of Women, another one of those amazing bands and Vera favorite. So just do yourself a favor and show up on May 25th.