Rockit presents: Moses Sumney | Nieuwe Kerk

Filmcurator Derek Boudewijn Iris zegt:

“Maar juist dit minimale in combinatie met zijn warme stem heeft enorm veel kracht, waardoor je wordt meegenomen in een prachtig, intiem concert. Dit ervoer ik eerder dit jaar al op Down The Rabbit Hole, maar toch dacht ik dat hij beter uit de verf zou komen op een ietwat meer intieme locatie. En laat hij nou net in de Nieuwe Kerk optreden, een bijzondere locatie.”


English

“Heel vaak werden mensen verliefd op mij en ik heb het nooit kunnen beantwoorden”, aldus Moses Sumney eerder dit jaar in een interview met 3VOOR12. Zijn liedjes gaan over liefde, maar hijzelf gelooft er niet in. Vandaar ook de titel van zijn debuutalbum dat vorig jaar uitkwam: Aromanticism. Alom geprezen door websites als Pitchfork en Rolling Stone, maar ook door muzikanten als Sufjan Stevens en James Blake. Sufjan coverde zelfs een nummer van Sumney, Make Out In My Car.

Terwijl ik me aan het inlezen was in de line-up van Down The Rabbit Hole, overtuigde het nummer Quarrel mij om ook Sumney een bezoekje te brengen. En warempel, hij greep vrijwel direct mijn aandacht toen ik hem op een snikhete dag in de Fuzzy Lops tent aanschouwde. Ik voelde bij het eerste nummer al het kippenvel opkomen, iets wat mij zelden overkomt bij concerten. Toen wist ik het zeker, dit is iets bijzonders.

Sumneys stijl kun je omschrijven als geïnspireerd door lome R&B, met vleugen van soul, ambient, een beetje art-pop en zelfs een vleugje folk. Zijn muziek kun je tegelijkertijd als droevig en als romantisch beschrijven. Ergens voel je het aromanticisme en de eenzaamheid, zoals in het nummer Lonely World, in de muziek terug. Maar toch krijgt Sumney het voor elkaar om het ook ergens romantisch te laten voelen. Het voelt alsof je telkens de vleugen van romantiek voelt, maar toch voel je de ondertoon van de eenzaamheid en het niet waar zullen worden van die liefdevolle droomwerkelijkheid. Vergelijkingen met James Blake blijven hierdoor ook niet uit. Toch heeft Sumneys muziek iets speciaals in zich. Ik denk dat dit hem zit in zijn warme, soulvolle stem en de manier waarop hij je weet mee te nemen in een romantische wereld waarin de liefde nooit beantwoord zal worden.

Sumney is ook live een meester in het creëren van die romantische doch aromantische sfeer met minimale middelen. Dit vertaalt zich naar ondersteuning van enkel een aantal gitaren en een looping station. Maar juist dit minimale in combinatie met zijn warme stem heeft enorm veel kracht, waardoor je wordt meegenomen in een prachtig, intiem concert. Dit ervoer ik eerder dit jaar al op Down The Rabbit Hole, maar toch dacht ik dat hij beter uit de verf zou komen op een ietwat meer intieme locatie. En laat hij nou net in de Nieuwe Kerk optreden, een bijzondere locatie. Ik ben zeer benieuwd en laat me graag nog een keer meevoeren in Sumneys wereld. Zie je daar!

Rockit presents: Moses Sumney
 dinsdag 25 september, 20:00
 25 • kaartje kopen
 Nieuwe Kerk
 Facebook


Filmcurator Derek Boudewijn Iris says:

“But it’s this minimal arrangements in combination with his warm voice which gives his performance a lot of power and takes you into a beautiful intimate concert. I also experienced this earlier this year at Down The Rabbit Hole, but I thought it would even be better on a more intimate location. And what do you know, he’s performing in the Nieuwe Kerk, a very special location.”


“Often people fell in love with me and I was never able to answer”, says Moses Sumney earlier this year in an interview with 3VOOR12. His songs are about love, though he himself no longer believes in it. Hence the title of his debut which was released last year: Aromanticism. Widely acclaimed by websites such as Pitchfork and Rolling Stone, but also by fellow musicians like James Blake and Sufjan Stevens. Sufjan even covered a song by Sumney, Make Out In My Car.

While I was looking over the line up for Down The Rabbit Hole, the song Quarrel convinced me to visit Sumney’s show as well. And lo and behold, he almost immediately grabbed my attention when I watched him perform on a scorching hot day in the Fuzzy Lops tent. I felt goosebumps coming up already during the first song, something that rarely happens to me at a concert. So then I knew for sure, this is something special.

You can describe Sumney’s style as slow R&B, with whims of soul, ambient, a bit of art-pop, and even a splash of folk. His music sounds sad and romantic at the same time. Somewhere you feel the romanticism and loneliness, like in the song Lonely World. But still Sumney manages to make it all feel romantic. Like you keep feeling the waves of romance, though also the undertone of loneliness and the unfulfillment of the lovely dream. Comparisons with James Blake are therefore easily made. Still, Sumney’s music carries something special within. I think it’s his warm, soulful voice and the wait drags you into a romantic world where love however, will never be answered.

Sumney is live a master in creating his romantic though romantic sphere with minimal means. This requires only a few guitars and a looping station. But it’s this minimal arrangements in combination with his warm voice which gives his performance a lot of power and takes you into a beautiful intimate concert. I also experienced this earlier this year at Down The Rabbit Hole, but I thought it would even be better on a more intimate location. And what do you know, he’s performing in the Nieuwe Kerk, a very special location. I’m very curios and will let myself be carried along gladly into Sumney’s world once more. See you there!