Snail Mail (+ Mattiel) | Vera

Muziekcuratoren Ruben van Walraven en Ike de Zeeuw Ike zegt:

“De virtuoos gespeelde gitaar bepaalt voor een groot deel de aantrekkingskracht van het geluid van Snail Mail. Voeg daar de door Jordan verzorgde rauwe ’emo’-zang aan toe en het geheel is compleet: lekker 90’s indie-soundje.”


English

Snail Mail is het muzikale project van Lindsey Jordan. In haar jongere jaren ging ze naar ‘shred-camp’: een zomerkamp voor kids die gitaar willen shredden (no joke), en dat hoor je.

De virtuoos gespeelde gitaar bepaalt voor een groot deel de aantrekkingskracht van het geluid van Snail Mail. Bassist Alex Bass en drummer Ray Brown leggen daarvoor een heel strakke basis. Voeg daar de door Jordan verzorgde rauwe ’emo’-zang aan toe en het geheel is compleet: lekker 90’s indie-soundje.

Onlangs is er een tweede gitarist toegevoegd aan de line-up. Ik denk iets met een nieuw album en te veel gitaren opnemen om het live te kunnen spelen. Je kent het wel.

De ep Habit uit 2016 zorgde voor een kleine hype en leidde tot het tekenen voor een album bij Matador Records. Dat album, Lush, komt 8 juni uit, net na de show in Vera, dus zal er wel niet bij zijn. Hopelijk de ep wel.

De band gaat hard dus zorg dat je erbij bent voordat je straks kaartjes voor de Ziggo Dome moet gaan kopen.

Ook speelt deze avond Mattiel (USA), dus een echte double bill.

Snail Mail (+ Mattiel)
 donderdag 24 mei, 20:30
 13
 Vera
 Facebook

Muziekcuratoren Ruben van Walraven en Ike de Zeeuw Ike says:

“The virtuoso played guitar in large part accounts for the attractive power of the sound of Snail Mail. Add the raw ‘emo’ singing courtesy of Jordan and the package is complete: nice little 90s indie sound.”


Snail Mail is the music project of Lindsey Jordan. In her younger years she went to ‘shred camp’: a summer camp for kids who want to shred guitar (no joke), and it shows.

The virtuoso played guitar in large part accounts for the attractive power of the sound of Snail Mail. Bass player Alex Bass and drummer Ray Brown provide it with a solid foundation. Add the raw ‘emo’ singing courtesy of Jordan and the package is complete: nice little 90s indie sound.

Recently a second guitarist was added to the lineup. Something with a new album and recording too many guitars to play it live I guess. You know how it is.

The ep Habit, from 2016, caused a small hype and led to the signing of a record deal for an album with Matador Records. That album, Lush, is released 8 June, shortly after the show in Vera and probably won’t be available yet. The ep hopefully will.

The band is booming so make sure you’re there before you have to order tickets to the Ziggo Dome.

Mattiel (USA) is playing as well this evening, so we have a real double bill.